HELSENORGE

Analytisk samtalegruppe

Gruppeopplæring, Gruppen går nå mandager fra kl.16.30 til kl.18.00., Poliklinikk

Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling.

Gruppeanalyse er velegnet og virkningsfull behandling for en rekke vansker.

Metode

Samtale er metoden. I gruppen tar deltagerne opp de tema de selv ønsker, og deltagerne er viktige for hverandre gjennom å dele tanker, følelser, refleksjoner, reaksjoner og gjennom å gi hverandre tilbakemeldinger.

Gruppen ledes av en terapeut. Terapeutens rolle er først og fremst å skape et gruppeklima som gir rom for å arbeide med problemområder/utfordringer. Terapeuten vil ta initiativ når gruppen unnlater å gjøre jobben i forhold til dette, men generelt forventes det at gruppemedlemmene er aktive i gruppens arbeid.

Funksjoner som er viktige for deltakelse eller utbytte

 • Evne og vilje til åpenhet
 • Konsentrasjonsevne
 • Utholdenhet
 • Emosjonell kontroll
 • Empati
 • Oppmerksomhet
 • Selvrefleksjon
 • Motivasjon

Forhold som kan hemme/hindre deltakelse eller utbytte

 • Misbruk av medikamenter eller rusmidler
 • Suicidalitet
 • Psykose
 • Dårlig/sviktende impulskontroll
 • Antisosial eller paranoid personlighetsforstyrrelse

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Inntak skjer gjennom individuelle samtaler før oppstart. Det kan skje at noen ikke vil få tilbud om plass selv om de skulle være velegnet for gruppeterapi. Dette på grunn av gruppen sin sammensetning. De fleste er i aldersområde 30-55 år, men der er ingen regel på dette.

Når og hvor

Tid
Gruppen går nå mandager fra kl.16.30 til kl.18.00.
Klokkeslett
 
Sted
Jæren DPS
  
Arrangør
Poliklinikk
 
Kontaktinformasjon
Kirsti Hansen; 51 77 68 50, kirsti.hansen@jdps.no
 
Mer informasjon
kirsti.hansen@jdps.no  

Frekvens og varighet

Gruppen går kontinuerlig. Det blir tatt inn nye medlemmer i gruppen når noen slutter. Det anbefales at man gir seg minimum et års tid i en slik gruppe før en evt. vurderer avslutning. Det er ukentlige gruppemøter, og hver gruppesesjon varer 1,5 time.

Fant du det du lette etter?