HELSENORGE

Angstmestringskurs

Gruppeopplæring, Oppstart vår og høst (februar og september). Gruppen møtes ukentlig, 11 ganger., Poliklinikk

Målet med kurset er å øke deltakernes mulighet til å mestre angsten slik at den ikke lengre har herredømmet over livet.

Hver enkelt deltaker i gruppen konkretiserer individuelle mål. Med utgangspunkt i dine mål vil gruppelederne hjelpe deg med å utforme eksponeringsoppgaver. Eksponering handler om at du aktivt oppsøker det du er redd for. Mesteparten av eksponeringen blir utført som hjemmeoppgaver. Vilje til å trene på å utsette deg for angstfylte situasjoner du vanligvis unngår er et inntakskriterie for kurset. Målet er å lære angsten å kjenne og oppleve at du kan mestre den uten å gjøre forsøk på å unngå eller regulere ned ubehaget.

Angsten påvirkes også av våre tanker og hvordan vi oppfatter situasjoner. Disse tankemønstrene kan endres og det arbeider vi aktivt med på angstmestringskurset.

Du vil få undervisning om angst og hvordan den enkelte kan oppnå økt mestring.

Midtveis i kurset får du også mulighet til å invitere med deg pårørende, venner eller arbeidskolleger til informasjonsmøte om angst.

Etter kurset blir det to oppfølgingssamtaler.

Forhold som kan hemme/hindre deltakelse eller utbytte

  • Bruk av B-preparat
  • Rusmisbruk
  • Suicidalitet
  • Alvorlig psykisk lidelse som psykose, bipolar lidelse, dyp depresjon

Funksjoner som er viktige for deltakelse eller utbytte

Motivasjon, konsentrasjonsevne, noe emosjonell kontroll.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog i poliklinikken.
 
Før deltakelse på kurset, blir du innkalt til forsamtale med gruppelederne. Dette for å avgjøre om deltakelse er hensiktsmessig.

Når og hvor

Tid
Oppstart vår og høst (februar og september). Gruppen møtes ukentlig, 11 ganger.
Klokkeslett
 
Sted
Jæren DPS
  
Arrangør
Poliklinikk
 
Kontaktinformasjon
Inger Lise Johnsen
Kristian Hagen
 
Mer informasjon
inger.lise.johnsen@jdps.no  
Fant du det du lette etter?