HELSENORGE

Åpne forelesninger - Psykisk Helse

Åpne forelesninger skal være en kommunikasjonsarena der målet er å formidle informasjon i et folkehelseperspektiv til alle interesserte. Tema er allmenne, og vi ønsker dialog underveis. Forelesningene er på Time Bibliotek, Storsalen. Gratis inngang.

Vår 2023 skal vi ha tre åpne forelesninger

30.03 - "Sunn skam; mellom skamløs og skamstorm. Hva er bra med skam?" v/Fredrik Frøyshov, psykologspesialist

Fredrik er opptatt av de forskjellige måtene folk opplever og møter skam på. I denne forelesningen skal han se litt nærmere på hva som er sunn skam eller en passelig dose med skam. Hva kan skje når en enten har ingen skam eller alt for mye. Dette er tema de fleste kjenner seg igjen i.

Fredrik Frøyshov, psykologspesialist ved Jæren DPS. Fredrik har interessert seg for personlighet og personlighetsforstyrrelse hele karrièren og har i nesten 10 år jobbet med langtidsbehandling av personlighetsforstyrrelser.
Han holder foredrag om ulike temaer innen psykisk helse, følelser og samspill, og har som mål å snakke enkelt om vanskelige ting.

27.04 - "UNGDOM- identitet og robusthet" v/ Elisabeth Husveg Ramstad, familieveileder og Siri Stueland, helsesykepleier 

Kveldens forelesning skal ta for seg sammenhengen mellom identitet og robusthet. Ungdomstid er endringstid. Hva fremmer trygg identitet og gir mulighet for en best mulig ungdomstid?

Her ønsker Elisabeth og Siri å snakke med ungdommer og foresatte om følgende tema:

-hva er robusthet?

-identitet/seksuell identitet

-ungdommen som individ/gruppetilhørighet

-kulturforskjeller/hvem er jeg?

Elisabeth Husveg Ramstad, familieveileder ved familiesenteret i Time kommune. Tidligere arbeidet som lærer og sosiallærer. Ansvarlig for Marte Meo opplæring i kommunen. Leder for Marte Meo foreningen i Norge og internasjonal Lic.Supervisor. I tillegg, gjennom firmaet Påfyll holder hun ulike foredrag.  

Tenårings mor til 2 barn, bor på Bryne. Opptatt av få til gode menneskemøter og i møter med ungdom. Har lang erfaring med samtaler med ungdommer og familier, der en ofte har fokus på robusthet og fokus på det en kan gjøre noe med. 

Siri Stueland, helsesykepleier i Time kommune.

Jobber i ungdomsskolen, videregående og på Helsestasjon for ungdom. Tidligere jobbet på barnekirurgisk avdeling på Rikshospitalet. 

Tenåringsmor til 3 døtre, bor på Bryne.

Er opptatt av at ungdommer skal bli robuste til å mestre utfordringer de vil møte i livet, samt at foreldrene blir bevisst på hvor viktige de er for ungdommene- både i gode og mer kompliserte dager! 

Begge brenner for at ungdommer, foreldre og andre rundt skal få gode og konkrete verktøy i møte med livet, midt i hverdagen.

25.05 - "Mestring av livet i lag med psykose" v/ Inger Aareskjold Salte, leder ved Mestringspoliklinikk JDPS 

Denne forelesningen kommer til å ha fokus på kunnskap om å leve med psykose og utfordringer som det kan by på.

Ved Mestringspoliklinikken på JDPS jobber vi med mennesker som lever med psykose. Vi er opptatt av å formidle kunnskap om psykiske utfordringer, hvordan de kan påvirke oss og hva vi kan gjøre for å leve et godt liv på tross av utfordringene? Dette gjelder både for dem som har utfordringene og deres nettverk rundt.

Inger Aareskjold Salte, psykiatrisk sykepleier er leder ved Jæren Dps sin Mestringspoliklinikk hvor folk med psykose får hjelp med sine utfordringer. Inger har mange års erfaring i psykisk helsearbeid og skal i kveld dele sin kunnskap og råd for både de som lever med psykose og deres nettverk. 2023 vår - Åpne forelesningar Psykisk Helse Time bibliotek - plakat A4.pdfFant du det du lette etter?