HELSENORGE

Åpne forelesninger - Familie under press - hva blir barn, unge og voksne pårørende utsatt for?

Ved Unni Aase Selstø og Solveig Fjermestad, N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge.
De åpne forelesningene skal være en kommunikasjonsarena og er et samarbeidsprosjekt mellom fagpersonell på Jæren DPS og brukerorganisasjonene. Målet er å gi informasjon i et folkehelseperspektiv til alle interesserte. Tema er almenne, og vi ønsker en dialog underveis. 
 
Forelesningene holdes torsdager klokken 19-20 i Time bibliotek. Gratis inngang. Kostnaden for lokaler dekkes av Time kommune. 

Der hvor det er rettighetsmessig mulig vil notater fra forelesningene legges ut i etterkant på jdps.no. 


Fant du det du lette etter?