HELSENORGE

Førstehjelp ved selvmordsfare

Kurs, 19.11.2018-20.11.2018

Kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” er etter modell av VIVAT, som er et av flere oppfølgingstiltak knyttet til Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet.
Kurset undervises av registrerte kursledere.

Målgruppe

Alle som i sitt arbeid og fritid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer, både i spesialisthelsetjenesten, 1. linjetjenesten og ellers andre yrker som f. eks.; allmennpraktiserende leger, kommunehelsetjenesten, videregående-/ungdomsskoler, skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, menigheter, politiet, bedriftshelsetjeneste, diverse bedrifter etc.

Deltakerne vil øke sin kompetanse i å fange opp disse menneskene, stille direkte spørsmål om selvmordstanker, gjøre en enkel risikovurdering, hjelpe personer som er i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig, lage og iverksette en plan med vedkommende med mål om å berge livet, bringe inn og bruke nære ressurser i krisehjelp.
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, film, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Last ned kursbrosjyre (PDF, 200 KB)

Når og hvor

Dato
19.11.2018-20.11.2018 
Klokkeslett
08:30-16:00 begge dager
Sted
Jæren DPS
Amfiet
 
Kontaktinformasjon
Einar Steen Jakobsen  Tlf. 51 77 69 44

 
Mer informasjon
Link til påmelding  
einar.steen.jakobsen@jdps.no
Fant du det du lette etter?