Halvdagsseminar: Voldsrisiko - Triage

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

 

Voldsrisiko-Triage er ikke et screeningverktøy i betydningen en sjekkliste over risikofaktorer på gruppenivå, og med en beregnet prediktiv treffsikkerhet. Triage er i stedet en klinisk beslutningsstøtte. I dette ligger at triage er utviklet for å hjelpe klinikere til å systematisere sitt kliniske skjønn når det gjelder å vurdere om det foreligger grunn til bekymring for mulig voldsrisiko basert på begrenset informasjon og tid, og når det gjelder å finne fram til forebyggende tiltak (som en strukturert klinisk risikovurdering og strakstiltak).

Halvdagsseminaret holdes 2 ganger: kl. 08.00 - 11.30 og kl. 12.00 - 15.30

Påmelding via Læringsportalen innen 22.mars 2019

Når og hvor

Sted
Jæren DPS
Amfiet
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.