HELSENORGE

Introduksjonsseminarer

Gruppeopplæring, Introduksjonsseminaret går over to dager, fra kl. 12.00-15.00 hver dag. , Poliklinikk

Introduksjonsseminaret har til hensikt å presentere poliklinikkens ulike behandlingsformer slik at du selv kan være med å velge hvilke behandlingstilbud som passer for deg.

Det arrangeres fire introduksjonsseminar for pasienter som henvises til poliklinikken ved Jæren DPS pr. år.

Innholdet i introduksjonsseminaret er tre-delt:

  • Foredrag om psykisk helse
  • Informasjon om ulike behandlingsalternativ
  • Smågrupper. I gruppene får du ytterligere informasjon om behandlingsalternativene og har mulighet til å stille spørsmål om det du lurer på. 

I forbindelse med introduksjonsseminaret får hver deltaker 1-3 samtaler med lege eller psykolog i poliklinikken for å kartlegge problemene nærmere og gi veiledning om videre behandling.

For hver seminardag betales vanlig egenandel. Har du frikort, er seminaret gratis.

Etter kurset tas det beslutning om:

  • Behov for utvidet utredning
  • Behov/ikke behov for behandling
  • Oppfølging av annen instans

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen.


Når og hvor

Tid
Introduksjonsseminaret går over to dager, fra kl. 12.00-15.00 hver dag.
Klokkeslett
 
Sted
Jæren DPS
Bruk hovedinngang for poliklinikk.
 
Arrangør
Poliklinikk
 
Kontaktinformasjon
Enhetsleder Poliklinikk,
tlf. 51 77 69 50
 
Mer informasjon
post@jdps.no  


Fant du det du lette etter?