HELSENORGE

KID-kurs

Gruppeopplæring

KiD er egnet til å forebygge tilbakefall hos personer med kjent depressiv sårbarhet, hvor depresjonen viser seg ved selvkritisk tenkemåte, pessimisme, overdreven plikt- og ansvarsfølelse. Kurset kan med fordel tas i en "frisk" periode.

Dette tilbudet finnes også i noen av kommunene.

Mål for deltakelse i tilbudet

 • Økt bevissthet om sammenhengen mellom egen tenkemåte og depresjon
 • Økt evne til å korrigere egen depressiv tankestil
 • Bedre evne til å sette seg realistiske mål og å gjennomføre disse
 • Analyse av eget nettverk og beslutninger om å velge inn og ut av dette

Metode

Undervisning, selvstudie (lesing), selv-evaluering, gruppe-samtaler om tema.

Funksjoner som er viktige for deltakelse eller utbytte

 • En viss evne til og interesse for selvrefleksjon
 • Tørre å være til stede i gruppe
 • Energi og oppmerksomhet ikke mer svekket enn ved lett depresjon

Forhold som kan hemme/hindre deltakelse eller utbytte

 • Aktiv suicidalitet
 • Kjent bipolar lidelse
 • Aktuell depressiv tilstand moderat eller dypere
 • Komorbid personlighetsforstyrrelse som svekker sosial fungering og interesse for innsikt og endring

Når og hvor

Kontaktinformasjon
Vidar Dale
Psykolog
Telefon: 51 77 69 50
 
Mer informasjon
vidar.dale@jdps.no  

Gruppen har oppstart to ganger hvert år, på vår og høst. Gruppen møtes ukentlig, totalt 12 ganger, 2 1/2 time hver gang.

Fant du det du lette etter?