HELSENORGE

Medikamentundervising

Ved Jon Johnsen, overlege dr. med. Klinikk for rus og psykiatri, Blakstad

Målgruppe: legene ved Jæren DPS.
Fant du det du lette etter?