HELSENORGE

Selvhevdelseskurs

Gruppeopplæring, Poliklinikk

Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre.

Vi trener på å

  • bli tydelig i kommunikasjon med andre
  • si nei og ja når man ønsker det
  • trene på å mestre vanskelige situasjoner på en selvhevdende måte
  • kunne ta i mot ros og kritikk.

Metode

Vi bruker et ferdig utarbeidet kurshefte. Noe undervisning, deling av opplevelser og erfaringer, praktiske øvelser og rollespill. Vi har også en informasjonskveld hvor deltakerne kan invitere familie/ venner/ arbeidskolleger som de tenker det kan være nyttig at vet mer om dette emnet.  

Funksjoner som er viktige for deltakelse eller utbytte

Motivasjon, konsentrasjonsevne og utholdenhet, noe emosjonell kontroll.

Forhold som kan hemme/hindre deltakelse eller utbytte

  • Store angstproblemer
  • Alvorlig depresjon
  • Aktiv psykotisk fase
  • Høy grad av mistenksomhet
  • Store konsentrasjonsvansker
  • Sterkt utagerende atferd

Når og hvor

Sted
Jæren DPS
  
Arrangør
Poliklinikk
 
Kontaktinformasjon
Frode Rubbestad: frode.rubbestad@jdps.no
Margareth Madsen Vaage; margaret.madsen.vaage@jdps.no
 
Mer informasjon
frode.rubbestad@jdps.no  

Frekvens og varighet

Oppstart vår og høst (februar og september). Gruppen møtes ukentlig, 10 ganger à 2 timer.

Fant du det du lette etter?