Behandlinger

ADHD hos voksnehttps://jdps.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneA
Angstlidelser - fobiske og panikkangsthttps://jdps.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstA
Angstlidelser hos voksnehttps://jdps.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksneAngstlidelser hos voksneA
Angstlidelser hos voksne - generaliserthttps://jdps.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertA
Anoreksi hos voksne, dagbehandlinghttps://jdps.no/behandlinger/anoreksi-hos-voksne-dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingA
Anoreksi hos voksne, døgnbehandlinghttps://jdps.no/behandlinger/anoreksi-hos-voksne-dognbehandlingAnoreksi hos voksne, døgnbehandlingA
Bipolar lidelsehttps://jdps.no/behandlinger/bipolar-lidelseBipolar lidelseB
Bipolar lidelse - medikamentell behandlinghttps://jdps.no/behandlinger/bipolar-lidelse-medikamentell-behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingB
Bipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppehttps://jdps.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykoedukasjon-i-gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeB
Bipolar lidelse - psykologisk behandlinghttps://jdps.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingB
Bipolar pargruppehttps://jdps.no/behandlinger/bipolar-pargruppeBipolar pargruppeB
Borderline - emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelsehttps://jdps.no/behandlinger/borderline-emosjonelt-ustabil-personlighetsforstyrrelseBorderline - emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelseB
Brukerstyrt plasshttps://jdps.no/behandlinger/brukerstyrt-plassBrukerstyrt plassB
Bulimi hos voksne, dagbehandlinghttps://jdps.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingB
Bulimi hos voksne, døgnbehandlinghttps://jdps.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dognbehandlingBulimi hos voksne, døgnbehandlingB
Depresjon - medikamentell behandling voksnehttps://jdps.no/behandlinger/depresjon-medikamentell-behandling-voksneDepresjon - medikamentell behandling voksneD
Depresjon hos voksnehttps://jdps.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneD
Depresjonsbehandling hos voksnehttps://jdps.no/behandlinger/depresjonsbehandling-hos-voksneDepresjonsbehandling hos voksneD
Døgnbehandling psykiatrihttps://jdps.no/behandlinger/dognbehandling-psykiatriDøgnbehandling psykiatriD
Eksponering med responsprevensjonhttps://jdps.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjonEksponering med responsprevensjonE
Flerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudhttps://jdps.no/behandlinger/flerfamiliegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbudFlerfamiliegruppe med undervisnings- og samtaletilbudF
Gruppeterapi i psykisk helsevernhttps://jdps.no/behandlinger/gruppeterapi-i-psykisk-helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernG
Introduksjonsseminarhttps://jdps.no/behandlinger/introduksjonsseminarIntroduksjonsseminarI
Kognitiv miljøterapihttps://jdps.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapiKognitiv miljøterapiK
Kognitiv terapi hos voksnehttps://jdps.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-voksneKognitiv terapi hos voksneK
Kurs i selvhevdelsehttps://jdps.no/behandlinger/kurs-i-selvhevdelseKurs i selvhevdelseK
Medisinfri behandlinghttps://jdps.no/behandlinger/medisinfri-behandlingMedisinfri behandlingM
Mentaliseringsbasert terapi (MBT)https://jdps.no/behandlinger/mentaliseringsbasert-terapi-mbtMentaliseringsbasert terapi (MBT)M
Mindfulness gruppebehandlinghttps://jdps.no/behandlinger/mindfulness-gruppebehandlingMindfulness gruppebehandlingM
Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksnehttps://jdps.no/behandlinger/pakkeforlop-ved-mistanke-om-psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-unge-og-voksnePakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksneP
Personlighetsforstyrrelser, voksnehttps://jdps.no/behandlinger/personlighetsforstyrrelser-voksnePersonlighetsforstyrrelser, voksneP
Poliklinisk behandling i psykisk helsevernhttps://jdps.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-i-psykisk-helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernP
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)https://jdps.no/behandlinger/posttraumatisk-stresslidelse-ptsdPosttraumatisk stresslidelse (PTSD)P
Psykiske lidelser hos voksne - pakkeforløphttps://jdps.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpP
Psykodynamisk terapihttps://jdps.no/behandlinger/psykodynamisk-terapiPsykodynamisk terapiP
Psykoedukasjonhttps://jdps.no/behandlinger/psykoedukasjonPsykoedukasjonP
Psykoser voksnehttps://jdps.no/behandlinger/psykoser-voksnePsykoser voksneP
Stabiliseringsgruppe - gruppebehandling etter traumehttps://jdps.no/behandlinger/stabiliseringsgruppe-gruppebehandling-etter-traumeStabiliseringsgruppe - gruppebehandling etter traumeS
Tankeviruskurshttps://jdps.no/behandlinger/tankeviruskursTankeviruskursT
Traumelidelser - medikamentell behandlinghttps://jdps.no/behandlinger/traumelidelser-medikamentell-behandlingTraumelidelser - medikamentell behandlingT
Tvungent psykisk helsevernhttps://jdps.no/behandlinger/tvungent-psykisk-helsevernTvungent psykisk helsevernT
Videokonsultasjon via helsenorge.nohttps://jdps.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon via helsenorge.noV

Fant du det du lette etter?