HELSENORGE
Gruppepoliklinikk

Analytisk gruppe – psykodynamisk terapi

Analytisk gruppeterapi passer for deg som ønsker mer selvinnsikt og en dypere forståelse for hva som foregår i deg selv og andre mennesker.

Innledning

Analytisk gruppeterapi er en gruppebehandling med fokus på å bli bedre kjent med seg selv i møte med andre forutsatt at du vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. Forskning viser at slike grupper kan hjelpe for en rekke ulike psykiske vansker som angst, depresjon og personlighetsproblematikk.

Henvisning og vurdering

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Før deltakelse på kurset, blir du innkalt til kartleggingssamtale med gruppeleder. Dette for å avgjøre om deltakelse er hensiktsmessig. Det kan skje at du ikke vil få tilbud om plass selv om du skulle være velegnet for gruppeterapi. Dette på grunn av gruppen sin sammensetning.

Funksjoner som er viktige for deltakelse eller utbytte:

 • Evne og vilje til åpenhet
 • Konsentrasjonsevne
 • Utholdenhet
 • Kontroll på egne følelser
 • Evne til å vise medfølelse for andres situasjon/følelser
 • Oppmerksomhet
 • Selvrefleksjon
 • Motivasjon

 

Forhold som kan hemme/hindre deltakelse eller utbytte:

 

 • Misbruk av medikamenter eller rusmidler
 • Aktive og pågående selvmordstanker
 • Psykose
 • Dårlig/sviktende impulskontroll
 • Antisosial eller paranoid personlighetsforstyrrelse

Under

Samtale er metoden. I gruppen tar deltagerne opp de tema de selv ønsker, og deltagerne er viktige for hverandre gjennom å dele tanker, følelser, refleksjoner, reaksjoner og gjennom å gi hverandre tilbakemeldinger.

De fleste er i aldersområde 30-55 år, men der er ingen regel på dette.

Gruppen ledes av en terapeut. Terapeutens rolle er først og fremst å skape et gruppeklima som gir rom for å arbeide med problemområder/utfordringer. Terapeuten vil ta initiativ når gruppen unnlater å gjøre jobben i forhold til dette, men generelt forventes det at gruppemedlemmene er aktive i gruppens arbeid.

Etter

Tanker omkring avslutning bør du ta opp med gruppen før avgjørelsen er tatt.

Vær oppmerksom

Du må ha respekt for og verne om de andre gruppemedlemmenes navn og identitet ovenfor andre. Det er moralsk taushetsplikt vedrørende forhold som blir tatt opp i gruppen. Dersom det skulle vise seg at du kjenner noen i gruppen i fra før, må den som kom sist inn vente med oppstart.

Frekvens og varighet o.l.

Gruppen går kontinuerlig. Det blir tatt inn nye medlemmer i gruppen når noen slutter. Det anbefales at du gir deg minimum et års tid i en slik gruppe før du eventuelt vurderer avslutning. 

Det er ukentlige gruppemøter, og hver gruppesesjon varer 1,5 time.

Gruppen går mandager fra kl.16.30 til kl.18.00.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Hvordan komme seg til Jæren DPS?

Kollektivt: Man kan ta tog til Bryne stasjon, eller buss til Bryne busstasjon. Derfra er det ca 10 å gå til Jæren DPS. 

Kart over Jæren DPS (Google Maps)


Praktisk informasjon

Fysioterapi

På JDPS tilbys kun en spesialisert form av fysioterapi, kalt psykomotorisk fysioterapi. Dette er et tilbud i poliklinikken og krever en standard utredning i poliklinikken, etter henvisning av fastlegen.

Er du innlagt på sengepost og har behov for fysioterapi må du henvende seg til fysioterapitjenesten i kommunen.

Psykomotorisk fysioterapeut tilbyr individuell behandling, men også behandling i forskjellige grupper. I regi av Gruppepoliklinikken gis det kroppsbevissthetsterapi.

Mindfulnessgrupper er et annet tilbud der kroppen er en viktig innfallsvinkel.

Psykomotorisk fysioterapi kan være hjelpsom på mange ulike områder innenfor psykisk lidelse, ikke kun ved «smerte eller stive muskler».

Informasjon til pårørende (gruppepoliklinikk)

Pårørende er velkomne til å være med på pårørendekvelden som arrangeres hvert halvår. Utenom denne, kan dere spørre deltageren om å få være med i en eller flere samtaler med behandleren. Hvis dere ønsker det, og deltageren godtar det, kan dere få en egen samtale med behandleren. 

Internett/wifi/Trådløst nett

Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.


Kantine

​Jæren DPS har en kantine der det serveres salater, påsmurte rundstykker, drikke og kaffemat. Alt er egenprodusert. 

Kioskvarer:
Sjokolade/chips og lignende.
Tobakk/sigaretter og snus

Kantinen er åpen alle dager fra 09:00 til kl 13:40. Lørdag og søndag selges det kun kioskvarer.

Parkering

​Jæren DPS har et svært begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig for ansatte og pasienter/pårørende/gjester. Besøkende anmodes om å benytte offentlig transport til Bryne. Derfra tar det ca 10 minutt å gå til Jæren DPS.

Se oss på Google Maps

Bygg, innganger og parkeringsområder

Oversikt bygg, innganger og parkering

Oversikt bygg, innganger og parkering


Besøkende ved gruppepoliklinikk kan parkere på øvre parkeringsplass (P3) ved inngang gruppepoliklinikk. Kjør forbi hovedinngangen og du finner parkeringsplassen på oversiden (vis-a-vis Bryneheimen). De dagene det er grupper og kurs blir p-plassene fort fulle.  

Besøkende for Poliklinikk bes parkere på parkeringsplassen ved poliklinikken sin hovedinngang (P4).

Besøkende ved kurs/seminarer som ikke kan benytte offentlig transport bes bruke nedre parkeringsplass overfor barnehagen (P5). 

Andre besøkende bes parkere der hvor det er ledig for gjester (alle minus P3 og P4). 

Vi har én handikap-plass inngangene 1, 2 og 3. 

Det er 4 parkeringsplasser på P3 ved gruppepoliklinikk som kan benyttes for lading av el-bil hvis de ledige. De kan benyttes gratis av både ansatte og gjester ved JDPS. 
Fant du det du lette etter?