HELSENORGE
Støtte- og treningskontakter

Fritid og psykisk helse

Innen dette feltet ligger også tiltaksarbeid innen støtte- og treningskontaktordningen som defineres bredere enn fritidsaktiviteter. Under fritid defineres gruppetiltak med fritidsassistenter. Se også www.fritidforalle.no for mer informasjon.

Støttekontaktforum på Jæren er et samarbeidsforum innen trenings- og støttekontaktvirksomhet i Jærkommunene Gjesdal, Hå, Time og Klepp. De fire kommunene har 1-2 representanter, mens Jæren DPS har 2 fagpersoner med. Støttekontaktforeningen er representert  ved styrelede. Du finner mer informasjon om dem via deres egen hjemmeside www.stottekontaktforeningen.no.

Møtene avholdes for tiden fast vår og høst - i tillegg kommer deltakelse i ulike samarbeidstiltak.  Eksempler på tiltaksarbeid:

  • samordning av tjenestene i Jærkommunene
  • rekruttering og grunnopplæring av støttekontakter
  • særskilte fagseminar (eksempelvis veiledning)
  • samarbeid om temakvelder (som regel i foreningens regi)
  • samarbeid om fagutvikling innen veiledning/oppfølging
  • samarbeid om veiledningsgrupper (kommunevis)
  • samarbeid om studiegrupper
  • utvikling og styrking av Støttekontaktforeningen

Støttekontaktforum har ellers etablert et interkommunalt og tverrfaglig sekretariat for utvelgelse og tildeling av treningskontakter. Medlemmene i utvalget er for øvrig engasjert i opplæring og veiledning av treningskontakter.

Kontakt

Bjarne Lemvik; 51 77 69 00,

bjarne.lemvik@jdps.no

Ressurser

Trening, treningskontakter og fysisk aktivitet

Fant du det du lette etter?