HELSENORGE

Rutiner for henvisning til poliklinikk

Veiledende mal for fastlegen for søknad til Jæren DPS.


Send henvisningen elektronisk via Norsk Helsenett eller vanlig brevpost til:
NKS Jæren DPS, Austbøvegen 16, 4340 Bryne

Henvisende instans bør gjennomføre en kartlegging som inkluderer punktene i sjekklisten nedenfor før henvisning sendes. Pasienten bør få kopi av henvisningen.     

Aktuell problemstilling

 • Pasientens opplevelse av egen situasjon og ønske om hjelp
 • Mulige utløsende årsaker til problemene, som for eksempel belastende livshendelser
 • Tidligere behandlingserfaring og effekt av dette
 • Symptomutvikling og funksjonsnivå
 • Iverksatt behandling og effekt av denne
 • Pasientens ressurser
 • Rusmiddelbruk
 • Psykiatrisk status inkludert risikofaktorer for selvskading/selvmord 
 • Somatisk status
 • Tilleggsundersøkelser med eventuelle funn

Familie/sosialt

 • Familiesituasjon
 • Barn som pårørende eller mindreårige søsken
 • Arbeid/skole
 • Tolkebehov og hvilke språk dette gjelder 

Tidligere sykdommer

 • Tidligere psykiske problemer eller lidelser
 • Tidligere og nåværende somatiske sykdommer av betydning

Forventet utredning/behandling 

 • Begrunnelse for henvisningen og forventet nytte av utredning/behandling

Relatert helsepersonell 

 • Nåværende tilbud fra andre tjenestesteder

Legemidler 

 • Legemidler i bruk (LIB), og relevante tidligere legemiddelbruk

Kritisk informasjon som allergi og eventuell smitterisiko

Annet

Det bør fremgå tydelig i henvisningen hva som er begrunnelsen for henvisningen. Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vurdert, inkludert blodprøver der det er behov. Eventuelle funn fra andre undersøkelser bør legges ved. 

Tilleggsinformasjon - "Den Gode Henvisning"

Det finnes en KITH-rapport som omtaler Den Gode Henvisning. Rapporten i PDF-format har navnet "Medisinsk-faglig innhold i henvisninger 'Den gode henvisning'".

Fant du det du lette etter?