Åpne forelesninger M44

Program for høst 2019 er klart

De åpne forelesningene skal være en kommunikasjonsarena og er et samarbeidsprosjekt mellom fagpersonell på Jæren DPS og brukerorganisasjonene. Målet er å gi informasjon i et folkehelseperspektiv til alle interesserte. Tema er almenne, og vi ønsker en dialog underveis. 

M44_logo
M44-logo

​Forelesningene holdes torsdager klokken 19-20 i personalkantina ved senterkontoret på kjøpesenteret M44 på Bryne. Gratis inngang. Der hvor det er rettighetsmessig mulig vil notater fra forelesningene  legges ut i etterkant. 

Notater fra tidligere forelesninger.

Program opne forelesninger M44 høst 2019 (PDF A4)

Program høst 2019

​Dato

​Tittel og foredragsholder

19.09.19​ Kven er eg eigentleg? 
(frå eit mentaliseringsbasert perspektiv)
Ved Tron Omland, psykologspesialist/sjefpsykolog, Jæren DPS​
26.09.19
Psykisk påkjenning for asylsøkjarar som bur i asylmottak
Ved Svein Arne Corneliussen, mottaksleiar Hå mottakssenter​
03.10.19
Når tvang er tvingende nødvendig
Ved Stig Heskestad, psykiater og tidlegare sjeflege Jæren DPS
17.10.19​ Kva er godt for barns utvikling? 
Korleis sjå og møte barnet ditt?
Ved Elisabeth Husveg Ramstad, Familiesenteret Time kommune, familierettleiar, Marte Meo supervisor, pedagog
24.10.19​ Tankevirus: Alle har skrullete tankar 
– så kvifor er vi ikkje alle psykisk sjuke?

Ved Katarina Maria Skjæveland og Astrid Moi Vårdal, psykologspesialister Jæren DPS
31.10.19
Barn som pårørande: Det viser ikkje alltid på utsida korleis eg har det på innsida – sjå meg!

Ved Oddbjørg Vigrestad Mellemstrand, 
helsesjukepleiar, dagleg leiar SeMeg
07.11.19
God nok for jobb med ADHD?

Ved Renate og Bjørn Thunem, 
gründerar og leiarar av RMB Malerservice AS
14.11.19
Pakkeforløp i psykisk helse

Ved Inger Aareskjold Salte, 
einingsleiar psykosepoliklinikk/ACT Jæren DPS
21.11.19
Stigma og utanforskap

Ved Trond Erik Grønnestad, 
førsteamanuensis Universitetet i Stavanger
28.11.19
«Det går an å bli glad igjen»
- etter overgrep frå tidleg barndom og tap av to søner

Ved Liv Breivikås Fevang, erfaringsformidlar/ sjukepleiar