Åpne forelesninger M44

Program for høsten 2018 er klart

De åpne forelesningene skal være en kommunikasjonsarena og er et samarbeidsprosjekt mellom fagpersonell på Jæren DPS og brukerorganisasjonene. Målet er å gi informasjon i et folkehelseperspektiv til alle interesserte. Tema er almenne, og vi ønsker en dialog underveis. 

M44_logo
M44-logo

​Forelesningene holdes torsdager klokken 19-20 på personalrommet på kjøpesenteret M44 i Bryne. Gratis inngang. Der hvor det er rettighetsmessig mulig vil notater fra forelesningene  legges ut i etterkant. 

Notater fra tidligere forelesninger.Program for høsten 2018 (PDF)

Program høsten 2018

​Dato

​Tittel og foredragsholder

20.09.18​ Eg vil vera fysisk aktiv, men….
v/ James E Best, helsesportspedagog Jæren DPS​
27.09.18 Korleis kommuniserar vi? Krafta i god kommunikasjon.
v/Åse Frafjord Johnson​
04.10.18
Å vera god nok.
v/ Khamshajiny "Kamzy" Gunaratnam, varaordførar i Oslo: 
NB Stad: Bryne vidaregåande skole,  kl. 19.00 – 20.30
18.10.18​ Forteljingar om oppvekst på barneheim og i fosterheim
v/ Kirsten Bakkevig, leiar og Anette Grønning, fosterheimskonsulent,  fosterhjemsavdelingen under Josephine Stiftelsens barnehjem.​
25.10.18​ Einsemd og det «perfekte» samfunnet me omgir oss med

v/ Signe Bøe Trodahl, dagleg leiar av Kirkens SOS i Rogaland​
01.11.18
Aldring, fysisk og psykisk helse

v/Hilde Hanevik, sjeflege  Jæren DPS​
08.11.18
Bare ei syster – mi erfaring om å vera søsken til ein stoffmisbrukar

v/Helene Fylkesnes  
15.11.18
Musikk og kreativitet

v/ Liv Fotland, kunst- og uttrykksterapeut Jæren DPS, samt 
Laila Horpestad og Irene Bredesen, erfaringsformidlarar
22.11.18
Det fleirkulturelle fellesskapet fører til felles glede

v/ Gro Eriksen, pensjonist, tidligere lærer og fredsarbeider i IKFF 
(Internasjonal kvinneliga for fred og frihet)
29.11.18
Småbarnsforeldre med kvilepuls?! Besteforeldre som ressurs?!

v/ Eli Bjuland, psykologilærer og Oddrun Høie, småskolelærer