Åpne forelesninger M44

Program for våren 2020 er klart

De åpne forelesningene skal være en kommunikasjonsarena og er et samarbeidsprosjekt mellom fagpersonell på Jæren DPS og brukerorganisasjonene. Målet er å gi informasjon i et folkehelseperspektiv til alle interesserte. Tema er almenne, og vi ønsker en dialog underveis. 

M44_logo
M44-logo

​Forelesningene holdes torsdager klokken 19-20 i personalkantina ved senterkontoret på kjøpesenteret M44 på Bryne. Gratis inngang. Der hvor det er rettighetsmessig mulig vil notater fra forelesningene  legges ut i etterkant. 

Notater fra tidligere forelesninger.

Program åpne forelesninger M44 våren 2020 (PDF A4)

Program våren 2020

​Dato

​Tittel og foredragsholder

30.01.20​ Når livet går i knas.
Om kintsukuroi og traumebevisst forståelse.

Ved Hanne Line Wærness, vernepleier og høgskolelektor VID Sandnes.
06.02.20
Når jeg plutselig trenger noen. Rask hjelp til ungdom fra 13 år som opplever psykiske kriser.
Ved Jarle Klippen, leder BUP Bryne og
Frode Nordanger, enhetsleder akuttteamet JDPS.
13.02.20
Venn med livet – om å ta gode valg.
Ved Tor Moen Tønnesen; prest, forfatter, komiker, musiker og foredragsholder. 
20.02.20​ Personlighet til besvær….
Ved Paul Nordgreen, psykologspesialist Jæren DPS.
05.03.20​ Når kroppen påvirker sjelen – eller var det omvendt?

Ved Geir Sverre Braut, professor II, Universitetet i Stavanger.
12.03.20
Påført håpløshet.
En bivirkning av prestasjonsjag i samfunnet. 

Ved Linda Merethe Øye, Fra offer til kriger.
19.03.20
God nok kvelds – essensen fra «God nok lunsj».
NB! Sted: Bryne videregåande skole kl. 1900 – 20.30​

Ved ulike forelesere fra «God nok lunsj-prosjektet».
26.03.20
«Hva tror jeg på?»
Om åndelig omsorg i psykiatrisk behandling
​.

Ved Johannes Høyvik, prest og psykoterapeut og
Christiane Weiss-Tornes, spesialsykepleier, JDPS.
02.04.20
«Gå utenom, sa Bøygen».
Når unngåelse blir problematisk.


Ved Fredrik Frøyshov, psykologspesialist Jæren DPS.
16.04.20
Familie under press - hva blir barn, unge og voksne pårørende utsatt for?

Ved Unni Aase Selstø og Solveig Fjermestad,
Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes.