Aktiv på Dagtid

Aktiv på Dagtid Jæren er et fem dagers lavterskels treningstilbud.  Treningen er tilpasset den enkelte brukers treningsbehov.

Tilbudet er et samarbeid mellom Jæren Distriktspsykiatriske Senter, Rogalands Fylkeskommune, kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time og NAV.
Gåtur på strandpromenade
 

Frisklivssentralen i Hå har ansvar for å koordinere aktivitetstilbudet i Aktiv på Dagtid/Friskliv Jæren. Du kan også kontakte frisklivssentralen i din bostedskommune dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i gang med tilbudet. Se under for kontaktinformasjonen.

Det er flere ulike treningsformer i løpet av uken. Les mer på Friskliv og mestring sine sider

Hvem kan delta?

Fant du det du lette etter?