LMS

Lærings- og mestringsarbeid ved JDPS

Vår målgruppe er personer med moderate psykiske lidelser, for personer med smerteproblematikk, kroniske lidelser og personer som av ulike årsaker ikke mestrer livet helt som de kunne ønske. For disse personene er kunnskap og mestringsstrategier knyttet til helseutfordringene viktig. 

Våre kurs er ikke å se på som behandling, men mer som et supplement til behandling. Det kreves ikke henvisning fra lege/behandler. Ta kontakt og hør om vi har et kurs som kan passe for deg. 
Bilde av hånd og penn
 
Ved Forsknings- og undervisningsenheten (FoU) har vi erfaringskonsulenter med utdanning innen helse og undervisning, i tillegg til sin erfaring som pårørende og pasient i psykiatrien og langvarige helseutfordringer. Vi samarbeider med fagfolk og brukere om å utvikle tilpasset opplæring av pasienter, pårørende og helsepersonell. Helsepersonell har fagkompetanse, mens brukere og pårørende ofte har viktig kunnskap om hvordan det er å mestre sykdommen i hverdagen.

Generelt om LMS

Ved våre kurs blir det lagt til rette for at erfaringskunnskapen fra de som har/har hatt psykiske lidelser selv, eller som pårørende, er med og påvirker utformingen av læringstilbudet.  Initiativ til læringstilbud kan komme fra brukere, pårørende eller helsepersonell. Vi tar imot bestillinger og møter opp der deltakerne er. Vi tar imot bestillinger, det være seg undervisning for en time eller to, eller en dag. Kurs som går over tid. Kurs som vi arrangerer går over 7 til 8 ganger og hovedsakelig 1 gang per uke, og ofte over flere uke enn det er kursdager.

Vår målsetting er at LM-tilbud bidrar til at den enkelte:  

  • lærer å leve med de utfordringene lidelsen har påført en på en bedre måte.
  • opplever mestring og et fullverdig liv til tross for belastninger.

Eksempler på kurs

  • «Sjef over smertene» - for deg med kroniske smerter
  • «Foreldre, barn, samspill (FBS)» for foreldre med langvarige helseutfordringer og deres partnere
  • «Mestring av angst og depresjon (MAD)»
  • Hvordan gjøre livet med langvarige og tilbakevennende sykdom mer håndterbart?

Eksempler på bestillinger 

  • Hva er søvn og hvor viktig er den?»
  • Når far eller mor er psykisk sjuk eller rusa»
  • Andre kulturer og psykisk helse»

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, om du har forslag til tema eller har spørsmål.  Vi holder til i undervisningsbygget ved poliklinikken. 

Les generell LMS-brosjyreKurs i mestring av angst og depresjon (MAD) våren 2019
Lærings- og mestringskurs vår 2019

Nasjonal oversikt; tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.