Felleskonsultasjoner

Felleskonsultasjoner er felles møte mellom fastlege, overlege/behandlingsansvarlig ved Jæren DPS og pasient. Hvis pasienten har tjenester fra kommunehelsetjenesten, bør kommunehelsetjenesten også inviteres med i felleskonsultasjonen.

Bilde av to som prater sammen
 

Hensikt

  • Bistå fastlegen i vurdering av behandling og annet.
  • Utføre spesialist-helsetjeneste utenfor institusjon. På den måte ivaretas både LEON (jmf. Samhandlingsreformen) og BEON (mer helhetlig vurderingsgrunnlag).
LEON: Laveste effektive omsorgsnivå.
BEON: Beste effektive omsorgsnivå.

Gjennomføring

Jæren DPS tilbyr felleskonsultasjoner i forhold til kjente pasienter ved at fastlegen kontakter behandlingsansvarlig lege eller psykolog på sengeposten. I tillegg tilbyr poliklinikken felleskonsultasjoner også i forhold til ukjente pasienter ved at fastlegen kontakter overlege eller teamleder ved poliklinikken. Behandler ved Jæren DPS kan også kontakte fastlege for avtale om felleskonsultasjon. Felleskonsultasjoner kan foregå i forkant av en eventuell  innleggelse/poliklinisk behandling,. Den kan også foretas underveis og ved utskriving.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.