Rutiner for henvisning til poliklinikk

Veiledende mal for fastlegen for søknad til Jæren DPS.


Send henvisningen elektronisk via Norsk Helsenett eller vanlig brevpost til:
NKS Jæren DPS, Austbøvegen 16, 4340 Bryne

 • Aktuell problemstilling, inkludert
  • kontaktårsak
  • symptomer og funksjonsnivå
 • Sosiale forhold, inkludert
  • familieforhold, spesielt fokus på barn som pårørende
  • arbeid/skole/sykemeldingsgrad
 • Tidligere psykisk sykehistorie, inkludert
  • tidligere behandlingserfaring
  • hvilken behandling som eventuelt er forsøkt før henvisning
 • Somatiske sykdommer og levevaner
 • Rusmiddelbruk
 • Status psykisk tilstand, inkludert
  • selvmordsrisiko
  • voldsrisiko
 • Differensialdiagnostisk vurdering
 • Oppdatert legemiddelliste
Det bør fremgå tydelig i henvisningen hva som er begrunnelsen for henvisningen. Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vurdert, inkludert blodprøver der det er behov. Eventuelle funn fra andre undersøkelser bør legges ved. 

Tilleggsinformasjon - "Den Gode Henvisning"

Det finnes en KITH-rapport som omtaler Den Gode Henvisning. Rapporten i PDF-format har navnet "Medisinsk-faglig innhold i henvisninger 'Den gode henvisning'".

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.