Nyheter

Aktuell informasjon fra JDPS

Vi legger ut aktuell informasjon om arrangementer, kurs, forskning, foredragsnotater og annet som kan interessere pårørende, pasienter, gjester og andre med tilknytning til Jæren DPS. 

Ofte brukte snarveier

​Åpne forelesninger M44

Siste nyheter

 • 01.10.2018
  Å være god nok

  Forelesning/samtale ved Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam og Olaug Bollestad på Bryne videregående skole, 4. oktober 2018 19:00 – 20:30. Gratis entré!

 • 20.09.2018
  Nye nettsider

  Jæren DPS gikk 27. september over til nye nettsider på samme tekniske løsning som andre offentlige helseforetak har hatt i noen år. Nettsiden blir med dette mer leservennlig og gir i tillegg bedre kvalitet på innholdet. 

 • 19.07.2018
  Vestlandspasienten

  Hvert år er det 82 000 pasientar som ikkee møter til timen sin på sykehusene på Vestlandet, og 160 000 timar blir endret. Samtidig venter mange på å slippe til. Om alle møter til timen sin, vil ventetida bli kortere. Derfor er det viktig at...

 • 15.06.2018
  Se journalen din på nett!

  I mai kom første del av Min pasientjournal i Helse Vest. Då kunne nokre pasientar logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat. – No opnar vi opp for at også pasientar innan rus og psykisk helsevern kan få tilgang til journale...

 • 15.06.2018
  Avviksrapport 2017

  Uønskede hendelser og feil og vil alltid kunne skje der mennesker er involvert. Ved Jæren DPS ønsker vi å ha en kultur hvor det er åpenhet om feil og hvor oppståtte feil først og fremst ses på som en anledning til læring. Hensikten er at v...

 • 15.06.2018
  Videreutdanning i psykisk helsearbeid

  Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er rettet spesielt mot helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske problemer og/eller lidelser.

 • 14.06.2018
  Brukerundersøkelser

  Jæren DPS har gjennomført pasienterfaringsundersøkelse kontinuerlig fra 2016. Den initieres av Helse Vest RHF med innspill fra de lokale foretakene og det regionale nettverket for pasienterfaringsundersøkelser i Helse Vest RHF.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.