Nyheter

Aktuell informasjon fra JDPS

Vi legger ut aktuell informasjon om arrangementer, kurs, forskning, foredragsnotater og annet som kan interessere pårørende, pasienter, gjester og andre med tilknytning til Jæren DPS. 

Ofte brukte snarveier

​Åpne forelesninger M44

 • 16.12.2019
  Nye skjema tilgjengelig på helsenorge.no

  Nå blir fire nye skjema tilgjengelig elektronisk. Da kan pasienter bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal via helsenorge.no.

 • 20.11.2019
  Bedre behandling med pakkeforløp

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et helhetlig og forutsigbart behandlingsløp, uten å vente unødig. Du skal få mer innflytelse på behandlingen og den skal evalueres systematisk underveis. 

 • 15.05.2019
  Jæren DPS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015

  Jæren DPS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 Miljøstyringssystemet ved Jæren DPS tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2015, og sikrer at lover og forskrifter overholdes. Systemet beskriver en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennom...

 • 15.05.2019
  Nytt personvernombud ved Jæren DPS

  Etter de nye GDPR-reglene, møter mange virksomheter krav om å ha personvernombud. Haraldsplass Diakonale Sykehus har derfor, sammen med Jæren DPS og flere andre private ideelle virksomheter, ansatt Øivind Armando Reinertsen (31) i rollen so...

 • 29.01.2019
  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk undervei...

 • 01.10.2018
  Å være god nok

  Forelesning/samtale ved Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam og Olaug Bollestad på Bryne videregående skole, 4. oktober 2018 19:00 – 20:30. Gratis entré!

 • 20.09.2018
  Nye nettsider

  Jæren DPS gikk 27. september over til nye nettsider på samme tekniske løsning som andre offentlige helseforetak har hatt i noen år. Nettsiden blir med dette mer leservennlig og gir i tillegg bedre kvalitet på innholdet. 

 • 19.07.2018
  Vestlandspasienten

  Hvert år er det 82 000 pasientar som ikkee møter til timen sin på sykehusene på Vestlandet, og 160 000 timar blir endret. Samtidig venter mange på å slippe til. Om alle møter til timen sin, vil ventetida bli kortere. Derfor er det viktig at...

 • 15.06.2018
  Avviksrapport 2017

  Uønskede hendelser og feil og vil alltid kunne skje der mennesker er involvert. Ved Jæren DPS ønsker vi å ha en kultur hvor det er åpenhet om feil og hvor oppståtte feil først og fremst ses på som en anledning til læring. Hensikten er at v...

 • 15.06.2018
  Se journalen din på nett!

  I mai kom første del av Min pasientjournal i Helse Vest. Då kunne nokre pasientar logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat. – No opnar vi opp for at også pasientar innan rus og psykisk helsevern kan få tilgang til journale...

 • 14.06.2018
  Brukerundersøkelser

  Jæren DPS har gjennomført pasienterfaringsundersøkelse kontinuerlig fra 2016. Den initieres av Helse Vest RHF med innspill fra de lokale foretakene og det regionale nettverket for pasienterfaringsundersøkelser i Helse Vest RHF.


Fant du det du lette etter?