HELSENORGE
Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Bedre behandling med pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et helhetlig og forutsigbart behandlingsløp, uten å vente unødig. Du skal få mer innflytelse på behandlingen og den skal evalueres systematisk underveis. 

Tegnet illustrasjonsbilde av pasienter og behandlere
Tegnet illustrasjonsbilde av pasienter og behandlere
Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er sentrale mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det er du som er eksperten i eget liv og som vet hva som er viktig for deg. Derfor er det dine synspunkt og behov som blir lagt til grunn. Du bidrar selv til å finne den behandlingen som passer best for deg.

Det er laget en informasjonsfilm som viser hvordan pakkeforløpet virker:


Det finnes flere pakkeforløp for pasienter innenfor psykisk helse og rus. Det er pakkeforløp for utredning og behandling av barn og unge, voksne og innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er også utviklet pakkeforløp for flere tilstandsspesifikke forløp som for eksempel psykose, tvangslidelser og spiseforstyrrelser.

En oversikt over alle pakkeforløp og retningslinjer finner du på Helsedirektoratet sine nettsider: Et sentralt grep for å sikre god samhandling og oppfølging er bruk av forløpskoordinator, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Forløpskoordinatorene skal være med på å sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten å vente unødig. Med pakkeforløp skaper vi pasientens helsetjeneste

Her er litt mer informasjon på helsenorge.no om hva pakkeforløp innebærer for deg som pasient eller pårørende: