HELSENORGE

Besøks- og aktivitetsbegrensninger ved Jæren DPS

På grunn av situasjonen med Korona-viruset har Jæren DPS innført enkelte besøks- og aktivitetsbegrensninger.  

Illustrasjon av hvordan man ser for seg at virus ser ut.

På grunn av koronasituasjonen har vi midlertidig innført stengt hoveddør slik at alle pasienter på sengeposter og besøkende må ringe på og bli åpnet opp for. Poliklinikken har åpent for individuelle konsultasjoner. Det er fortsatt mulig å ha nettbaserte konsultasjoner for de som ønsker dette.

Av smittehensyn ber vi deg IKKE gå inn på sykehuset hvis:

  • du har symptomer på luftveisinfeksjon
  • du har vært i nærkontakt med koronasmitte
  • er i hjemmekarantene
  • har vært utenfor Norge de siste 10 dagene 

Mer informasjon om samtaler i poliklinikken

Gruppebaserte behandlingsaktiviteter er i ferd med å starte opp igjen og pasienter får individuell beskjed når disse begynner.

En del seminarer og arrangementer ved Jæren DPS er noe endret for å tilfredstille offentlige smittekrav. Noen seminarer vil bli kjørt som nettbasert videooverføring, mens andre vil gå som vanlig i amfiet.