Brukerundersøkelser

Jæren DPS har gjennomført pasienterfaringsundersøkelse kontinuerlig fra 2016. Den initieres av Helse Vest RHF med innspill fra de lokale foretakene og det regionale nettverket for pasienterfaringsundersøkelser i Helse Vest RHF.
Illustrasjonsbilde spørreundersøkelse
 

Formål

Formålet med pasienterfaringsundersøkelsen er:
  • Å kartlegge forbedringsområder i tjenestene våre.
  • Å utvikle og forbedre tjenestene i tråd med brukerne sine behov.
  • At pasienter, brukere og pårørende opplever at de blir ivaretatt, sett og hørt.
  • At resultatene fra undersøkelsene blir benyttet i arbeid med kvalitetsfordring, for å øke brukermedvirkningen i spesialisthelsetjenesten.
  • Å gi viktig styringsinformasjon til ledelsen på ulike nivå, om hvordan brukerne opplever kvaliteten på tjenestene samt hvordan de opplever dialogen med behandler.

Koordinering

Jæren DPS har egen koordinator for brukerundersøkelser i Helse Vest, som blant annet sikrer at brukerundersøkelsene blir gjennomførte på samme måte med felles kvalitetssikrede metode og verktøy og hjelper enhetene ved senteret med gjennomføringen av undersøkelsen.

Utføring/innsamling av svar

Du vil, som pasient ved en poliklinikk eller sengepost, få informasjon fra tilsette om at det pågår en anonym brukerundersøkelse i enheten når du er der. Det vil også henge informasjonsplakater i enheten, og det vil være informasjon om undersøkelsen på internettsidene til Jæren DPS.

Resultatbearbeiding/rapport

Resultatrapporten fra koordinator ved Jæren DPS går til enhetsleder og direktør for videre oppfølging. Det blir også sendt kopi til Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget, Erfaringsrådet og Forsknings- og undervisningsenheten ved senteret.

Oppfølging og evaluering

Enhetene som deltar har ansvar for vurdering av resultatene og oppfølging i egen enhet. Resultatene blir også drøftet utvalgene som nevnt over i tillegg til senterets ledermøte.

Publisering

Resultatene fra brukerundersøkelsene blir publiserte på våre nettsider hvert år (etter årsskiftet).

 

Hvordan undersøkelsen gjennomføres

2018 - Poliklinikkhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2018/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Poliklinikk 2018 20190410.pdf2018 - Poliklinikk
2018 - Mestringspoliklinikkhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2018/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Mestringspoliklinikk 2018 20190410.pdf2018 - Mestringspoliklinikk
2018 - Gruppepoliklinikkhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2018/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Gruppepoliklinikk 2018 20190410.pdf2018 - Gruppepoliklinikk
2016 - Poliklinikkhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Poliklinikk.pdf2016 - Poliklinikk
2016 - Mestringspoliklinikkhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Mestringspoliklinikk.pdf2016 - Mestringspoliklinikk
2016 - Kløver 3https://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Kløver_3.pdf2016 - Kløver 3
2016 - Kløver 2https://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Kløver_2.pdf2016 - Kløver 2
2016 - Kløver 1https://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Kløver_1.pdf2016 - Kløver 1
2016 - Gruppepoliklinikkhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Gruppepoliklinikk.pdf2016 - Gruppepoliklinikk
2016 - Akutteamhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Akutteam.pdf2016 - Akutteam
2017 - Poliklinikk https://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2017/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Poliklinikk hele Året 2017 Enhet 20180418.pdf2017 - Poliklinikk
2017 - Kløver 3https://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2017/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater K3 hele Året 2017 Enhet 20180411.pdf2017 - Kløver 3
2017 - Kløver 2https://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2017/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater K2 hele Året 2017 Enhet 20180411.pdf2017 - Kløver 2
2017 - Kløver 1https://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2017/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater K1 hele Året 2017 Enhet 20180411.pdf2017 - Kløver 1
2017 - Gruppepoliklinikk https://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2017/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Gruppepoliklinikk hele Året 2017 Enhet 20180416.pdf2017 - Gruppepoliklinikk
2017 - Akutteam https://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2017/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Akutteam hele Året 2017 Enhet 20180411.pdf2017 - Akutteam
2012-2014 Pasienterfaringsundersøkelser JDPShttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2014/Pasienterfaringsundersøkelser_2012-2014.pdf2012-2014 Pasienterfaringsundersøkelser JDPS
Opplysn skriv til pas fom 2016https://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/Generelt/Opplysn skriv til pas fom 2016.pdfOpplysn skriv til pas fom 2016