HELSENORGE

Brukerundersøkelser

Jæren DPS har gjennomført pasienterfaringsundersøkelse kontinuerlig fra 2016. Den initieres av Helse Vest RHF med innspill fra de lokale foretakene og det regionale nettverket for pasienterfaringsundersøkelser i Helse Vest RHF.
Illustrasjonsbilde spørreundersøkelse

Formål

Formålet med pasienterfaringsundersøkelsen er:
  • Å kartlegge forbedringsområder i tjenestene våre.
  • Å utvikle og forbedre tjenestene i tråd med brukerne sine behov.
  • At pasienter, brukere og pårørende opplever at de blir ivaretatt, sett og hørt.
  • At resultatene fra undersøkelsene blir benyttet i arbeid med kvalitetsfordring, for å øke brukermedvirkningen i spesialisthelsetjenesten.
  • Å gi viktig styringsinformasjon til ledelsen på ulike nivå, om hvordan brukerne opplever kvaliteten på tjenestene samt hvordan de opplever dialogen med behandler.

Koordinering

Jæren DPS har egen koordinator for brukerundersøkelser i Helse Vest, som blant annet sikrer at brukerundersøkelsene blir gjennomførte på samme måte med felles kvalitetssikrede metode og verktøy og hjelper enhetene ved senteret med gjennomføringen av undersøkelsen.

Utføring/innsamling av svar

Du vil, som pasient ved en poliklinikk eller sengepost, få informasjon fra tilsette om at det pågår en anonym brukerundersøkelse i enheten når du er der. Det vil også henge informasjonsplakater i enheten, og det vil være informasjon om undersøkelsen på internettsidene til Jæren DPS.

Resultatbearbeiding/rapport

Resultatrapporten fra koordinator ved Jæren DPS går til enhetsleder og direktør for videre oppfølging. Det blir også sendt kopi til Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget, Erfaringsrådet og Forsknings- og undervisningsenheten ved senteret.

Oppfølging og evaluering

Enhetene som deltar har ansvar for vurdering av resultatene og oppfølging i egen enhet. Resultatene blir også drøftet utvalgene som nevnt over i tillegg til senterets ledermøte.

Publisering

Resultatene fra brukerundersøkelsene blir publiserte på våre nettsider hvert år (etter årsskiftet).

 

Hvordan undersøkelsen gjennomføres

Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Poliklinikk 2018 20190410.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2018/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Poliklinikk 2018 20190410.pdfPasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Poliklinikk 2018 20190410.pdf
Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Mestringspoliklinikk 2018 20190410.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2018/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Mestringspoliklinikk 2018 20190410.pdfPasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Mestringspoliklinikk 2018 20190410.pdf
Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Gruppepoliklinikk 2018 20190410.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2018/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Gruppepoliklinikk 2018 20190410.pdfPasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Gruppepoliklinikk 2018 20190410.pdf
Pas_erfaringsus_2016_Poliklinikk.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Poliklinikk.pdfPas_erfaringsus_2016_Poliklinikk.pdf
Pas_erfaringsus_2016_Mestringspoliklinikk.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Mestringspoliklinikk.pdfPas_erfaringsus_2016_Mestringspoliklinikk.pdf
Pas_erfaringsus_2016_Kløver_3.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Kløver_3.pdfPas_erfaringsus_2016_Kløver_3.pdf
Pas_erfaringsus_2016_Kløver_2.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Kløver_2.pdfPas_erfaringsus_2016_Kløver_2.pdf
Pas_erfaringsus_2016_Kløver_1.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Kløver_1.pdfPas_erfaringsus_2016_Kløver_1.pdf
Pas_erfaringsus_2016_Gruppepoliklinikk.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Gruppepoliklinikk.pdfPas_erfaringsus_2016_Gruppepoliklinikk.pdf
Pas_erfaringsus_2016_Akutteam.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2016/Pas_erfaringsus_2016_Akutteam.pdfPas_erfaringsus_2016_Akutteam.pdf
Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Poliklinikk hele Året 2017 Enhet 20180418.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2017/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Poliklinikk hele Året 2017 Enhet 20180418.pdfPasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Poliklinikk hele Året 2017 Enhet 20180418.pdf
Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater K3 hele Året 2017 Enhet 20180411.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2017/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater K3 hele Året 2017 Enhet 20180411.pdfPasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater K3 hele Året 2017 Enhet 20180411.pdf
Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater K2 hele Året 2017 Enhet 20180411.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2017/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater K2 hele Året 2017 Enhet 20180411.pdfPasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater K2 hele Året 2017 Enhet 20180411.pdf
Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater K1 hele Året 2017 Enhet 20180411.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2017/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater K1 hele Året 2017 Enhet 20180411.pdfPasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater K1 hele Året 2017 Enhet 20180411.pdf
Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Gruppepoliklinikk hele Året 2017 Enhet 20180416.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2017/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Gruppepoliklinikk hele Året 2017 Enhet 20180416.pdfPasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Gruppepoliklinikk hele Året 2017 Enhet 20180416.pdf
Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Akutteam hele Året 2017 Enhet 20180411.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2017/Pasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Akutteam hele Året 2017 Enhet 20180411.pdfPasienterfaringsundersøkelse Rapport Resultater Akutteam hele Året 2017 Enhet 20180411.pdf
Pasienterfaringsundersøkelser_2012-2014.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/2014/Pasienterfaringsundersøkelser_2012-2014.pdfPasienterfaringsundersøkelser_2012-2014.pdf
Opplysn skriv til pas fom 2016.pdfhttps://jdps.no/Documents/Pasienterfaring/Generelt/Opplysn skriv til pas fom 2016.pdfOpplysn skriv til pas fom 2016.pdf