HELSENORGE

Informasjon til pasienter om tiltak i forbindelse med koronavirus

Det er nå kommet nye retningslinjer i forbindelse med den muterte koronavirusvarianten på østlandet. De nye rettningslinjene gjelder fra 24. januar.

Pasienter vil nå få spørmål om de har vært på Østlandet i løpet av de ti siste dagene.

Tiltakene gjelder personer som har vært i følgende områder de siste ti døgn:

Nordre Follo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Oslo, Vestby, Våler, Ås, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Ræling, Råde og Skiptvedt.

Alle pasienter og besøkende vil bli spurt om de har vært i de aktuelle områdene i løpet av de siste ti dagene. Dersom dette gjelder deg ønsker vi at du kontakter oss før du møter opp.