HELSENORGE

Jæren DPS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015

Jæren DPS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015
Miljøstyringssystemet ved Jæren DPS tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2015, og sikrer at lover og forskrifter overholdes. Systemet beskriver en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring, for å sikre at senteret oppnår en forbedring av sin miljøprestasjon.

KIWA_ISO_logo

Miljøpolitikk og overordnede miljømål som understøtter miljøpolitikken, er vedtatt av styret ved Jæren DPS. 

Miljøpolitikk

Jæren DPS skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Miljøstyringssystemet skal minst tilfredsstille kravene i ISO 14001 og sikre at lover og forskrifter, samt internt pålagte krav etterfølges.

Jæren DPS skal jobbe kontinuerlig med forebygging for å redusere utslipp, avfall og ressursbruk/forbruk.

Jæren DPS skal lære opp og inspirere alle medarbeidere til økt fokus på miljøvern.   

Overordnede mål

  • Redusere våre utslipp til jord, luft og vann
  • Foreta miljøvennlige anskaffelser
  • Ha miljøbevisste ledere og ansatte
  • Arbeide målrettet med forbedringsarbeid