HELSENORGE

Nye nettsider

Jæren DPS gikk 27. september over til nye nettsider på samme tekniske løsning som andre offentlige helseforetak har hatt i noen år. Nettsiden blir med dette mer leservennlig og gir i tillegg bedre kvalitet på innholdet. 

Illustrasjonsfoto av nettsiden

​Mye av innholdet hentes fra nasjonale tekster på helsenorge.no. Sidene er i tillegg utformet med større fokus på pasienter og besøkende ved senteret. Sidene er også tilpasset visning på nettbrett og mobil, noe som ikke var tilfellet med løsningen vi hadde tidligere. 

Det meste av innholdet fra forrige løsning er flyttet over, men sidestrukturen i den nye løsningen er noe annerledes. Derfor kan det for enkelte være  litt vanskelig å gjenfinne ønsket informasjon. Vi anbefaler derfor å bruke søkefunksjonen på siden for å finne innholdet du ønsker. Vi bruker mest bokmål i våre tekster og vi anbefaler derfor å bruke bokmålsord når du søker.