HELSENORGE

Nytt personvernombud ved Jæren DPS

Etter de nye GDPR-reglene, møter mange virksomheter krav om å ha personvernombud. Haraldsplass Diakonale Sykehus har derfor, sammen med Jæren DPS og flere andre private ideelle virksomheter, ansatt Øivind Armando Reinertsen (31) i rollen som personvernombud. Han skal dele tiden sin mellom Haraldsplass (både sykehuset og stiftelsen), Betanien sykehus, Solli DPS, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Voss DPS og Jæren DPS.

Illustrasjon med hengelås, åpent nøkkelskap og øye
Øivind Armando Reinertsen
Øivind er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, har jobbet på Medisinsk fakultet i forskningsadministrasjonen og som rådgiver ved NSD - norsk senter for forskningsdata. Han er fra Kristiansand, men har bodd i Bergen i 12 år. Han vil være tilhørende HR avdelingen på Haraldsplass, men ha en fri rolle iht. sin stilling. 
"Jeg har alltid vært opptatt av personvern, og interessen ble forsterket etter datalagringsdirektivet i 2011, som førte til at jeg skrev masteroppgaven min på temaet. Nå gleder jeg meg til å ta fatt i oppgavene her på Haraldsplass og vil bruke den første tiden til å bli kjent med virksomheten", sier Øivind. 
Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.