HELSENORGE

Samtaler i poliklinikken

Fra og med tirsdag 2. juni er poliklinikken igjen åpen for fremmøte for alle pasienter. I den forbindelse er det innført en rekke smitteverntiltak vi vil informere om. 

Venterommet er forbeholdt pasienter som reiser kollektivt, kommer med taxi eller går/sykler til time. Kommer du i bil må du vente i bilen til behandler ringer deg opp og gir beskjed at du kan komme inn. 

Når behandler møter deg vil denne ha med et kartleggingsskjema med 12 spørsmål ang. din fysiske helse. Du må svare på spørsmålene før du blir tatt inn til timen. Du må i tillegg legge vekk mobilen og sprite hendene når du kommer inn i bygget. Vennligst ikke berør håndtak og andre flater etter at hendene er rengjort, det inkluderer mobiltelefonen din. 

Etter konsultasjonen: Sprite hendene før og etter betaling i bankterminal.

Dersom du ønsker å fortsette med videokonsultasjoner må det avtales med din behandler.