Samtaler i poliklinikken gjennomføres via telefon

På grunn av corona-situasjonen blir det inntil videre endel endringer i behandlingsopplegget ved vår poliklinikk.

 

​Alle samtaler i poliklinikken, med unntak av første kartleggingsamtale, blir gjort per telefon inntil videre. Følg også med jdps.no og på https://www.facebook.com/jdpsbryne/ for generell informasjon vedrørende konsekvenser dagens situasjon får for pasientbehandling ved Jæren DPS. 

Vi håper også å komme i gang med videokonsultasjoner etter hvert og pasienter som kan benytte dette vil bli kontaktet.