HELSENORGE

Takk for all hjelp!

Jæren DPS ønsker å rette en stor og varm takk til alle firma og privatpersoner som har hjulpet oss med smittevernutstyr eller tips om slikt utstyr. Utstyret er til uvurderlig hjelp for oss i denne tiden. Alle bidrag gjør oss bedre i stand til å skape en trygg behandlingssituasjon for både ansatte og pasienter. Mange har vist oss en raushet og omtanke som inspirerer og varmer.

Rødt tøyhjerte som ligger i en hånd som strekkes fram
Utstyret vi har mottatt gir oss mulighet til å ta nødvendige forholdsregler for å sikre en trygghet for ansatte og pasienter.

Vi håper at situasjonen snart normaliserer seg slik at både JDPS og samfunnet rundt oss ikke lengre trenger å leve med de restriksjoner vi i dag har.

Vis omsorg – hold avstand – vask hendene


Hilsen
Nina B. Steinsholt
direktør, Jæren DPS