HELSENORGE

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er rettet spesielt mot helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske problemer og/eller lidelser.

Hjerne som hviler i hender

Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter til å yte profesjonell og tverrfaglig hjelp og omsorg til mennesker med psykiske lidelser. Studentene skal gjøres i stand til å ta i bruk pasientens eller klientens iboende ressurser. Målet er å bedre menneskers psykiske helse på individ-, familie-, nettverks- og samfunnsnivå. Studiet fokuserer på verdier og relasjoner i profesjonell praksis, teoretisk kunnskap og brukerorientering.

Søknadsfrist 15. april 2017

Opptakskrav til 2-årig deltids videreutdanning i psykisk helsearbeid

Det kreves minst tre års høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfagene. Andre med tilsvarende bakgrunn kan også søke utdanningen. Minimumskravet til praksis etter endt grunnutdanning er ett års praksis i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette tilsvarer en 100 % stilling i et eller flere år eller en 50 % stilling i to eller flere år.
I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte pasient- eller klientarbeid. Dette kliniske arbeidet skal være i forhold til mennesker med psykiske problemer eller lidelser.

Søkere må ha ansettelsesforhold hos en av følgende arbeidsgivere: Jæren DPS, Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssykehus, Jæren Øyeblikkelig Hjelp eller følgende kommuner; Hå, Time og Eigersund.

Fordeling av studieplasser

Studiet tilbyr 39 studieplasser som fordeler seg slik:

 • Jæren DPS -11 studieplasser
 • Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus
  • Klinikk psykisk helsevern voksne - 10 studieplasser
  • Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige - 5 studieplasser
 • Time kommune - 4 studieplasser
 • Eigersund kommune - 2 studieplasser

Spørsmål om opptak

Spørsmål om opptak kan rettes til:
Brit Lyngner, telefon: 22 45 19 81, e-post: brit.lyngner@vid.no
Ella Flatland, telefon: 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

Lover og regler

Lov- og regelverk for studier

Organisering av studiet

Deltid over 2 år
Samlingsuker høst 2017: 38 og 45
Samlingsuker vår 2018: 3 og 12
Studieleder: Lisbeth Borge, telefon: 22 45 18 34, e-post: lisbeth.borge@vid.no
 

Pensumliste og annen informasjon om studiet

Pensumliste

FagplanStudiehåndbok

Slik søker du

Registrer søknaden i Søknadsweb

 • Bruk fanen fødselsnummer og PIN (NB! ikke Feide) og velg Registrer ny bruker.
 • Velg Ny søknad
 • Velg Jæren DPS
 • Trykk Søk her (grønn knapp) så ledes du videre.
 • I merknadsfeltet trenger vi opplysninger om:
  • Arbeidsgiver (se oversikt ovenfor)
  • Nåværende arbeidssted (gjelder for de med kommunetilhørighet)
 • Trykk på + last opp nytt dokument
 • Velg hva slags dokument du skal laste opp. På forhånd må du ha scannet og lagret vitnemålet på din pc
 • Trykk deretter på Velg fil og hent opp dokumentet fra din pc. Du vil få kvittering per epost både på registrering og opplastning av dokumenter.