Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

  • 15.05.2019
    Jæren DPS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015

    Jæren DPS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 Miljøstyringssystemet ved Jæren DPS tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2015, og sikrer at lover og forskrifter overholdes. Systemet beskriver en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennom...

  • 15.05.2019
    Nytt personvernombud ved Jæren DPS

    Etter de nye GDPR-reglene, møter mange virksomheter krav om å ha personvernombud. Haraldsplass Diakonale Sykehus har derfor, sammen med Jæren DPS og flere andre private ideelle virksomheter, ansatt Øivind Armando Reinertsen (31) i rollen so...

  • 29.01.2019
    Pakkeforløp psykisk helse og rus

    Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk undervei...

  • 01.10.2018
    Å være god nok

    Forelesning/samtale ved Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam og Olaug Bollestad på Bryne videregående skole, 4. oktober 2018 19:00 – 20:30. Gratis entré!

Arrangementer

  • Introduksjonsseminar

    Introduksjonsseminaret har til hensikt å presentere poliklinikkens ulike behandlingsformer slik at du selv kan være med å velge hvilke behandlingstilbud som passer for deg.

  • Angstmestringskurs

    Målet med kurset er å øke deltakernes mulighet til å mestre angsten slik at den ikke lengre har herredømmet over livet.

  • Selvhevdelseskurs

    Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre.

  • Analytisk samtalegruppe

    Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling.