Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • 16.12.2019
  Nye skjema tilgjengelig på helsenorge.no

  Nå blir fire nye skjema tilgjengelig elektronisk. Da kan pasienter bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal via helsenorge.no.

 • 20.11.2019
  Bedre behandling med pakkeforløp

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et helhetlig og forutsigbart behandlingsløp, uten å vente unødig. Du skal få mer innflytelse på behandlingen og den skal evalueres systematisk underveis. 

 • 15.05.2019
  Jæren DPS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015

  Jæren DPS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 Miljøstyringssystemet ved Jæren DPS tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2015, og sikrer at lover og forskrifter overholdes. Systemet beskriver en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennom...

 • 15.05.2019
  Nytt personvernombud ved Jæren DPS

  Etter de nye GDPR-reglene, møter mange virksomheter krav om å ha personvernombud. Haraldsplass Diakonale Sykehus har derfor, sammen med Jæren DPS og flere andre private ideelle virksomheter, ansatt Øivind Armando Reinertsen (31) i rollen so...

Arrangementer

 • Torsdag 30.01.
  Åpne forelesninger Psykisk helse

  Når livet går i knas. Om kintsukuroi og traumebevisst forståelse. Ved Hanne Line Wærness, vernepleier og høgskolelektor VID Sandnes

 • Torsdag 06.02.
  Åpne forelesninger Psykisk helse

  Når jeg plutseling trenger noen. Rask hjelp til ungdom fra 13 år som oppleveer psykiske kriser. Ved Jarle Klippen, leder BUP Bryne og Frode Nordanger, enhetsleder akutteamet JDPS.

 • Angstmestringskurs

  Målet med kurset er å øke deltakernes mulighet til å mestre angsten slik at den ikke lengre har herredømmet over livet.

 • Selvhevdelseskurs

  Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre.

 • Analytisk samtalegruppe

  Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling.

 • Introduksjonsseminar

  Introduksjonsseminaret har til hensikt å presentere poliklinikkens ulike behandlingsformer slik at du selv kan være med å velge hvilke behandlingstilbud som passer for deg.