Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • 15.05.2019
  Jæren DPS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015

  Jæren DPS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 Miljøstyringssystemet ved Jæren DPS tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2015, og sikrer at lover og forskrifter overholdes. Systemet beskriver en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennom...

 • 15.05.2019
  Nytt personvernombud ved Jæren DPS

  Etter de nye GDPR-reglene, møter mange virksomheter krav om å ha personvernombud. Haraldsplass Diakonale Sykehus har derfor, sammen med Jæren DPS og flere andre private ideelle virksomheter, ansatt Øivind Armando Reinertsen (31) i rollen so...

 • 29.01.2019
  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk undervei...

 • 01.10.2018
  Å være god nok

  Forelesning/samtale ved Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam og Olaug Bollestad på Bryne videregående skole, 4. oktober 2018 19:00 – 20:30. Gratis entré!

Arrangementer

 • Torsdag 26.09.
  Opne førelesningar M44

  Psykisk påkjenning for asylsøkjarar som bur i asylmottak Ved Svein Arne Corneliussen, mottaksleiar Hå mottakssenter

 • Onsdag 02.10.
  Poliklinikkenes dag 2019

  Den diagnostiske hengemyra. (Mis)bruk av diagnoser. Ved blant andre psykiater Trond Aarre og psykiater Helene Ulltveit-Moe-Eikenæs.

 • Torsdag 03.10.
  Opne førelesningar M44

  Når tvang er tvingande nødvendig Ved Stig Heskestad, psykiater og tidlegare sjeflege ved Jæren DPS

 • Onsdag 23.10.
  ROP-seminaret 2019

  Årets tema: Forebygge at det rakner – felles forståelse i samarbeidet Formål med seminaret Implementering av de nasjonale ROP-retningslinjene. Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenester og kommuner for å sikre bedre pasientbehandling

 • Tirsdag 12.11.
  Førstehjelp ved selvmordsfare - VIVAT -kurs

  Førstehjelp ved selvmordsfare gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord.

 • Angstmestringskurs

  Målet med kurset er å øke deltakernes mulighet til å mestre angsten slik at den ikke lengre har herredømmet over livet.

 • Selvhevdelseskurs

  Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre.

 • Analytisk samtalegruppe

  Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling.

 • Introduksjonsseminar

  Introduksjonsseminaret har til hensikt å presentere poliklinikkens ulike behandlingsformer slik at du selv kan være med å velge hvilke behandlingstilbud som passer for deg.