Hva skjer før, under og etter behandling?

Nyheter

 • 15.05.2019
  Jæren DPS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015

  Jæren DPS er miljøsertifisert etter ISO 14001:2015 Miljøstyringssystemet ved Jæren DPS tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2015, og sikrer at lover og forskrifter overholdes. Systemet beskriver en kontinuerlig syklus av planlegging, gjennom...

 • 15.05.2019
  Nytt personvernombud ved Jæren DPS

  Etter de nye GDPR-reglene, møter mange virksomheter krav om å ha personvernombud. Haraldsplass Diakonale Sykehus har derfor, sammen med Jæren DPS og flere andre private ideelle virksomheter, ansatt Øivind Armando Reinertsen (31) i rollen so...

 • 29.01.2019
  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk undervei...

 • 01.10.2018
  Å være god nok

  Forelesning/samtale ved Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam og Olaug Bollestad på Bryne videregående skole, 4. oktober 2018 19:00 – 20:30. Gratis entré!

Arrangementer

 • Onsdag 23.10.
  ROP-seminaret 2019

  Årets tema: Forebygge at det rakner – felles forståelse i samarbeidet Formål med seminaret Implementering av de nasjonale ROP-retningslinjene. Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenester og kommuner for å sikre bedre pasientbehandling

 • Torsdag 24.10.
  Opne førelesningar M44

  Tankevirus: Alle har skrullete tankar - så kvifor er vi ikkje alle psykisk sjuke? Ved Katarina Maria Skjæveland og Astrid Moi Vårdal, psykologspesialister, Jæren DPS

 • Torsdag 31.10.
  Opne førelesningar M44

  Barn som pårørende: Det viser ikkje alltid på utsida korleis eg har det på innsida - sjå meg! Ved Oddbjørg Vigrestad Mellemstrand, helsesjukepleiar, dagleg leiar SeMeg

 • Torsdag 07.11.
  Opne førelesningar M44

  God nok for jobb med ADHD? Ved Renate og Bjørn Thunem, gründerar og leiarar av RMB Malerservice AS

 • Tirsdag 12.11.
  Førstehjelp ved selvmordsfare - VIVAT -kurs

  Førstehjelp ved selvmordsfare gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord.

 • Torsdag 14.11.
  Opne førelesningar M44

  Pakkeforløp i psykisk helse Ved Inger Aareskjold Salte, einingsleiar psykosepoliklinikk/ACT, Jæren DPS

 • Onsdag 20.11.
  Konferansen "Små steg - stor endring"

  Et inspirasjonsseminar med fokus på psykisk helse og fysisk aktivitet

 • Onsdag 27.11.
  Rett og redusert bruk av tvang

 • Angstmestringskurs

  Målet med kurset er å øke deltakernes mulighet til å mestre angsten slik at den ikke lengre har herredømmet over livet.

 • Selvhevdelseskurs

  Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre.

 • Analytisk samtalegruppe

  Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling.

 • Introduksjonsseminar

  Introduksjonsseminaret har til hensikt å presentere poliklinikkens ulike behandlingsformer slik at du selv kan være med å velge hvilke behandlingstilbud som passer for deg.