Arrangementer

Møter, kurs og aktiviteter

Kommende arrangementer

ROP-seminaret 2019https://jdps.no/arrangementer/rop-seminaret-2019-2019-10-23ROP-seminaret 2019Årets tema: Forebygge at det rakner – felles forståelse i samarbeidet Formål med seminaret Implementering av de nasjonale ROP-retningslinjene. Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenester og kommuner for å sikre bedre pasientbehandling Årets tema: Forebygge at det rakner – felles forståelse i samarbeidet Formål med seminaret Implementering av de nasjonale ROP-retningslinjene. Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenester og kommuner for å sikre bedre pasientbehandling 23.10.2019 06:00:00KonferanseKlepp rådhus
Opne førelesningar M44https://jdps.no/arrangementer/opne-forelesningar-m44-2019-10-24Opne førelesningar M44Tankevirus: Alle har skrullete tankar - så kvifor er vi ikkje alle psykisk sjuke? Ved Katarina Maria Skjæveland og Astrid Moi Vårdal, psykologspesialister, Jæren DPSTankevirus: Alle har skrullete tankar - så kvifor er vi ikkje alle psykisk sjuke? Ved Katarina Maria Skjæveland og Astrid Moi Vårdal, psykologspesialister, Jæren DPS24.10.2019 17:00:00TemakveldM44, Personalkantina ved senterkontoret
Opne førelesningar M44https://jdps.no/arrangementer/opne-forelesningar-m44-2019-10-31Opne førelesningar M44Barn som pårørende: Det viser ikkje alltid på utsida korleis eg har det på innsida - sjå meg! Ved Oddbjørg Vigrestad Mellemstrand, helsesjukepleiar, dagleg leiar SeMegBarn som pårørende: Det viser ikkje alltid på utsida korleis eg har det på innsida - sjå meg! Ved Oddbjørg Vigrestad Mellemstrand, helsesjukepleiar, dagleg leiar SeMeg31.10.2019 18:00:00TemakveldM44, Personalkantina ved senterkontoret
Opne førelesningar M44https://jdps.no/arrangementer/opne-forelesningar-m44-2019-11-07Opne førelesningar M44God nok for jobb med ADHD? Ved Renate og Bjørn Thunem, gründerar og leiarar av RMB Malerservice ASGod nok for jobb med ADHD? Ved Renate og Bjørn Thunem, gründerar og leiarar av RMB Malerservice AS07.11.2019 18:00:00TemakveldM44, Personalkantina ved senterkontoret
Førstehjelp ved selvmordsfare - VIVAT -kurshttps://jdps.no/arrangementer/forstehjelp-ved-selvmordsfare-vivat-kurs-2019-11-12Førstehjelp ved selvmordsfare - VIVAT -kursFørstehjelp ved selvmordsfare gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. Førstehjelp ved selvmordsfare gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. 12.11.2019 07:30:00KursJæren DPS
Opne førelesningar M44https://jdps.no/arrangementer/opne-forelesningar-m44-2019-11-14Opne førelesningar M44Pakkeforløp i psykisk helse Ved Inger Aareskjold Salte, einingsleiar psykosepoliklinikk/ACT, Jæren DPSPakkeforløp i psykisk helse Ved Inger Aareskjold Salte, einingsleiar psykosepoliklinikk/ACT, Jæren DPS14.11.2019 18:00:00TemakveldM44, Personalkantina ved senterkontoret
Konferansen "Små steg - stor endring"https://jdps.no/arrangementer/konferansen-sma-steg-stor-endring-2019-11-20Konferansen "Små steg - stor endring"Et inspirasjonsseminar med fokus på psykisk helse og fysisk aktivitetEt inspirasjonsseminar med fokus på psykisk helse og fysisk aktivitet19.11.2019 23:30:00KonferanseKlepp rådhus
Rett og redusert bruk av tvanghttps://jdps.no/arrangementer/rett-og-redusert-bruk-av-tvang-2019-11-27Rett og redusert bruk av tvang27.11.2019 07:00:00FagseminarJæren DPS

Faste arrangementer

Angstmestringskurshttps://jdps.no/arrangementer/angstmestringskursAngstmestringskursMålet med kurset er å øke deltakernes mulighet til å mestre angsten slik at den ikke lengre har herredømmet over livet. Målet med kurset er å øke deltakernes mulighet til å mestre angsten slik at den ikke lengre har herredømmet over livet.
Selvhevdelseskurshttps://jdps.no/arrangementer/selvhevdelseskursSelvhevdelseskursMålet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre. Målet er å lære sette grenser for seg selv og i forhold til andre.
Analytisk samtalegruppehttps://jdps.no/arrangementer/analytisk-samtalegruppeAnalytisk samtalegruppeMennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling. Mennesker som strever i sitt samspill med andre kan få hjelp og fungere bedre gjennom analytisk samtaleterapi, forutsatt at en vil jobbe aktivt med egne problemer i gruppen. Målet er en varig positiv selvutvikling.
Introduksjonsseminarhttps://jdps.no/arrangementer/introduksjonsseminarIntroduksjonsseminarIntroduksjonsseminaret har til hensikt å presentere poliklinikkens ulike behandlingsformer slik at du selv kan være med å velge hvilke behandlingstilbud som passer for deg.Det arrangeres fire introduksjonsseminar for pasienter som henvises til poliklinikken ved Jæren DPS pr. år.

    Fant du det du lette etter?
    Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.