HELSENORGE

Forskning- og undervisning

Forsknings- og undervisningsavdelingen sin oppgave er å utvikle og organisere kompetansebyggende tiltak. Vi skal også medvirke til tjenesteutvikling, fagutvikling og forskning sammen med andre medarbeidere ved senteret og i våre samarbeidskommuner.

Lærings- og Mestringsarbeid skal gjennom likestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter sikre læring og mestring hos brukerne og deres pårørende, blant annet gjennom kurstilbud.
Fant du det du lette etter?