Psykosepoliklinikk

Psykosepoliklinikk ved Jæren DPS tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne personer med psykoseproblematikk. Opptaksområdet er Klepp, Time, Hå og Gjesdal kommune. Til sammen utgjør dette i overkant av 65.000 innbyggere.

JDPS hovedinngang
JDPS hovedinngang
Psykosepoliklinikk venteværelse
Psykosepoliklinikk venteværelse
Les mer om psykosepoliklinikk

Psykosepoliklinikk

I psykosepoliklinikken er det følgende koordinatorer for pakkeforløp:

 • Inger Aareskjold Salte 51 77 68 04 / 917 05 087
 • Jorunn Reiestad 51 77 68 22 / 416 76 728
 • Thomas Wiik 51 77 68 22 / 908 79 175

Mer informasjon om psykosepoliklinikken  

Målgruppe

Mennesker med symptomer svarende til psykose, der utredning og tidlig innsats er av stor betydning for å forkorte varighet av ubehandlet psykose. Mennesker med akutte eller langvarige psykoselidelser som er ferdig utredet og som har vært gjennom første behandlingsfase, men som likevel har en betydelig funksjonsnedsettelse og derfor trenger kombinert oppfølging av psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Kapasitet

Ved utskriving fra sengepost Kløver 2 vurderer behandlergruppen fortløpende hvem som er i behov for poliklinisk oppfølging, og vurderer dette i henhold til behandlerkapasitet.

Inntak/varighet

Vi tar imot henvisninger fra spesialisthelsetjenesten og fra fastlege i våre opptakskommuner. Skriftlig tilbakemelding med redegjøring til henvisende instans ved avslag. Mange av våre pasienter er i behov for og får oppfølging over lang tid. Det legges stor vekt på stabilitet og kontinuitet i relasjon mellom behandler og pasient da dette er av stor betydning for forløp og tilfriskning.

Hovedoppgaver

Behandlergruppen i psykosepoliklinikken er tverrfaglig sammensatt og behandlere deler sin tid mellom poliklinikk og sengepost. Den tverrfaglige tilnærmingen og det tette samarbeidet med sengepost er en strategi for å nå viktige behandlings- og rehabiliteringsmål for hver enkelt pasient. Ofte handler slike mål om systematisk å bygge opp et redusert funksjonsnivå, hvordan legge til rette for et mest mulig selvstendig liv, og redusere eller mestre symptomer på psykisk sykdom.

Vi tilbyr:

 • En bedringsorientert tilnærming iht gjeldene veileder for psykoselidelser.
 • Samtaleterapi med utgangspunkt i både kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi.
 • Samme behandler følger pasienten før, under og etter innleggelse.
 • Gruppeterapi der polikliniske pasienter deltar sammen med inneliggende pasienter i sengepost. Tilbudene omfatter pr i dag problemløsningsgruppe, treningsgruppe, psykoedukativgruppe, golfgruppe, kunst og uttrykksterapigruppe, nyhetsgruppe og formingsgruppe.
 • Kunnskapsbasert familiesamarbeid ved psykose (tilbud om enfamilie- og flerfamiliegruppe) og åpen dialog i nettverksmøter.
 • Samarbeidsmøter og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og fastlegen for å sikre koordinering av rett tjeneste til rett tid for den enkelte pasient.
 • Undervisning og veiledning for kommunens psykiatritjeneste relatert til problemstillinger som aktualiseres hos pasienter i etterkant av utskrivelse fra sengepost.
 • Optimalisering av medikamentell behandling.Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Hovedinngangen ved Jæren DPS. Ta til høyre ved resepsjonen, gå opp trappen til andre etasje og ta til høyre igjen. Da finner du en sofakrok etter noen få meter inn i korridoren.  


Besøkstider
mandag - søndag Etter avtale
Telefon
51 77 69 18
mandag - fredag 08:00 - 14:30
lørdag - søndag Stengt
E-post
Postadresse
Psykosepoliklinikk
Austbøvegen 16
4340 Bryne

Jæren DPS
Besøksadresse
Austbøvegen 16(Kart)
4340 Bryne
Besøkstider
Avdelingene har ulike besøkstider
Telefon
51 77 69 00
Sentralbordet er betjent hele døgnet
E-post

Hvordan komme seg til Jæren DPS?

Kollektivt: Man kan ta tog til Bryne stasjon, eller buss til Bryne busstasjon. Derfra er det ca 10 å gå til Jæren DPS. 

Kart over Jæren DPS (Google Maps)


Praktisk informasjon

Fysioterapi

På JDPS tilbys kun en spesialisert form av fysioterapi, kalt psykomotorisk fysioterapi. Dette er et tilbud i poliklinikken og krever en standard utredning i poliklinikken, etter henvisning av fastlegen.

Er du innlagt på sengepost og har behov for fysioterapi må du henvende seg til fysioterapitjenesten i kommunen.

Psykomotorisk fysioterapeut tilbyr individuell behandling, men også behandling i forskjellige grupper. I regi av Gruppepoliklinikken gis det kroppsbevissthetsterapi.

Mindfulnessgrupper er et annet tilbud der kroppen er en viktig innfallsvinkel.

Psykomotorisk fysioterapi kan være hjelpsom på mange ulike områder innenfor psykisk lidelse, ikke kun ved «smerte eller stive muskler».

Internett/wifi/Trådløst nett

Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.


Kantine

​Jæren DPS har en kantine der det serveres salater, påsmurte rundstykker, drikke og kaffemat. Alt er egenprodusert. 

Kioskvarer:
Sjokolade/chips og lignende.
Tobakk/sigaretter og snus

Kantinen er åpen alle dager fra 09:00 til kl 13:40. Lørdag og søndag selges det kun kioskvarer.

Laboratoriet

Laboratoriet betjener hovedsakelig inneliggende pasienter, men tar også imot pasienter fra våre poliklinikker for prøvetaking. Det er en nær sammenheng mellom fysisk og psykisk helse. Blodprøver inngår som rutine i en grundig utredning ved innleggelse, og som oppfølging av medisinering og fysisk helse.
 
Åpningstid: mandag til fredag, kl. 08.00 - 11.00

Parkering

​Jæren DPS har et svært begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig for ansatte og pasienter/pårørende/gjester. Besøkende anmodes om å benytte offentlig transport til Bryne. Derfra tar det ca 10 minutt å gå til Jæren DPS.

Se oss på Google Maps

Bygg, innganger og parkeringsområder

Oversikt bygg, innganger og parkering

Oversikt bygg, innganger og parkering


Besøkende ved gruppepoliklinikk kan parkere på øvre parkeringsplass (P3) ved inngang gruppepoliklinikk. Kjør forbi hovedinngangen og du finner parkeringsplassen på oversiden (vis-a-vis Bryneheimen). De dagene det er grupper og kurs blir p-plassene fort fulle.  

Besøkende for Poliklinikk bes parkere på parkeringsplassen ved poliklinikken sin hovedinngang (P4).

Besøkende ved kurs/seminarer som ikke kan benytte offentlig transport bes bruke nedre parkeringsplass overfor barnehagen (P5). 

Andre besøkende bes parkere der hvor det er ledig for gjester (alle minus P3 og P4). 

Vi har én handikap-plass inngangene 1, 2 og 3. 

Det er 4 parkeringsplasser på P3 ved gruppepoliklinikk som kan benyttes for lading av el-bil hvis de ledige. De kan benyttes gratis av både ansatte og gjester ved JDPS. 
Fant du det du lette etter?