HELSENORGE
Gruppepoliklinikk

Bipolar pargruppe, gruppepoliklinikk

Det tilbys pargrupper til par der en i parforholdet har en bipolar lidelse.

Innledning

Målet med å delta i en pargruppe er at:
  • Du og din partner kan nyttiggjøre dere av hjelp fra hjelpeapparatet og hverandre.
  • Dere får bedre kunnskap om den aktuelle sykdommen. Kunnskap som dere kan bruke for å forstå problemene som oppstår i dagliglivet og prøve å løse disse.
  • Redusere myter, øke det sosiale nettverket og gi dere mulighet til å ta del i hverandre sine erfaringer.
  • Du og din partner kan oppleve å mestre hverdagen bedre, og minske risikoen for tilbakefall.


Gruppen består av 5-6 par.

Henvisning og vurdering

Du blir henvist av din fastlege eller behandler til vurdering for deltakelse.


Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Før parene er klar for gruppen, har gruppelederne 4 alliansesamtaler med hvert par. Dette for at paret skal bli bedre forberedt til gruppen, og bli kjent med gruppelederne. Deretter følger et undervisningsseminar på en dag. Her kan parene også invitere med seg personer fra sitt nærmeste nettverk.

Under

Gruppelederne arbeider etter den kunnskapsbaserte flerfamiliemodellen. Modellen kombinerer de mest virkningsfulle behandlingselementene. Fokuset er på undervisning, kommunikasjon og problemløsning. Dere får hjelp til å snakke bedre sammen og finne løsninger på problemer og situasjoner som dere møter i hverdagen.


Etter

Ingen spesiell oppfølging i etterkant.


Vær oppmerksom

Man må ha respekt for og verne om de andre gruppemedlemmenes navn og identitet ovenfor andre. Det er moralsk taushetsplikt vedrørende forhold som blir tatt opp i gruppen.


Frekvens og varighet o.l.

Gruppene er på kveldstid.
Du møter til gruppen sammen med din partner og to gruppeledere hver 14. dag i en periode på 1 år. Hver gruppesamling varer 90 minutter.

Kontakt


Kontaktinformasjon

Hvordan komme seg til Jæren DPS?

Kollektivt: Man kan ta tog til Bryne stasjon, eller buss til Bryne busstasjon. Derfra er det ca 10 å gå til Jæren DPS. 

Kart over Jæren DPS (Google Maps)


Praktisk informasjon

Informasjon til pårørende (gruppepoliklinikk)

Pårørende er velkomne til å være med på pårørendekvelden som arrangeres hvert halvår. Utenom denne, kan dere spørre deltageren om å få være med i en eller flere samtaler med behandleren. Hvis dere ønsker det, og deltageren godtar det, kan dere få en egen samtale med behandleren. 

Internett/wifi/Trådløst nett

Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.


Kantine

​Jæren DPS har en kantine der det serveres salater, påsmurte rundstykker, drikke og kaffemat. Alt er egenprodusert. 

Kioskvarer:
Sjokolade/chips og lignende.
Tobakk/sigaretter og snus

Kantinen er åpen alle dager fra 09:00 til kl 13:40. Lørdag og søndag selges det kun kioskvarer.

Parkering

​Jæren DPS har et svært begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig for ansatte og pasienter/pårørende/gjester. Besøkende anmodes om å benytte offentlig transport til Bryne. Derfra tar det ca 10 minutt å gå til Jæren DPS.

Se oss på Google Maps

Bygg, innganger og parkeringsområder

Oversikt bygg, innganger og parkering

Oversikt bygg, innganger og parkering


Besøkende ved gruppepoliklinikk kan parkere på øvre parkeringsplass (P3) ved inngang gruppepoliklinikk. Kjør forbi hovedinngangen og du finner parkeringsplassen på oversiden (vis-a-vis Bryneheimen). De dagene det er grupper og kurs blir p-plassene fort fulle.  

Besøkende for Poliklinikk bes parkere på parkeringsplassen ved poliklinikken sin hovedinngang (P4).

Besøkende ved kurs/seminarer som ikke kan benytte offentlig transport bes bruke nedre parkeringsplass overfor barnehagen (P5). 

Andre besøkende bes parkere der hvor det er ledig for gjester (alle minus P3 og P4). 

Vi har én handikap-plass inngangene 1, 2 og 3. 

Det er 4 parkeringsplasser på P3 ved gruppepoliklinikk som kan benyttes for lading av el-bil hvis de ledige. De kan benyttes gratis av både ansatte og gjester ved JDPS. 
Fant du det du lette etter?