Rettigheter

​Dine rettigheter (helsenorge.no)

Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehushttps://jdps.no/behandlinger/rettigheter/alvorlige-hendelser-i-helse-og-omsorgstjenesten-i-kommunen-og-pa-sykehusAlvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus17.09.2018 11:49:55
Barn som pårørendehttps://jdps.no/behandlinger/rettigheter/familie-og-nettverksarbeid/barn-som-parorendeBarn som pårørendeBarn som pårørende arbeidet er et pasient- og pårørendearbeid som drives systematisk ved institusjonen. Spesielt fokuseres på familier med barn under 18 år der mor eller far er i behandling. Målet er å bedre mestring av foreldre- og omsorgs...18.07.2018 10:59:23
Brukerstyrt innleggelsehttps://jdps.no/behandlinger/rettigheter/brukerstyrt-innleggelseBrukerstyrt innleggelse19.07.2018 14:04:41
Egen pasientjournal på netthttps://jdps.no/behandlinger/rettigheter/egen-pasientjournal-pa-nettEgen pasientjournal på nett19.07.2018 13:18:58
Egenandel og frikorthttps://jdps.no/behandlinger/rettigheter/egenandel-og-frikortEgenandel og frikortDu får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det e...15.05.2018 22:00:00
Erfaringsrådethttps://jdps.no/behandlinger/rettigheter/erfaringsradetErfaringsrådetJæren DPS ønsker høy kvalitet på tjenestene som også er godt tilpasset pasienter og pårørende. For å oppnå dette trenger senteret å høste av erfaringer fra dem som faktisk benytter seg av tilbudet. Av den grunn er erfaringsrådet etablert og...18.07.2018 08:13:00
Familie- og nettverksarbeidhttps://jdps.no/behandlinger/rettigheter/familie-og-nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeidVed senteret er det et mål å fremme ulike behandlingsformer hvor en har fokus på pasientens egne ressurser og mestring. Ut fra dette perspektivet er "Familie- og nettverksarbeid" definert som et viktig satsningsområde.
Fritt behandlingsvalghttps://jdps.no/behandlinger/rettigheter/fritt-behandlingsvalgFritt behandlingsvalgDu har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge. 24.04.2018 10:52:44
Kjernejournalhttps://jdps.no/behandlinger/rettigheter/kjernejournalKjernejournalKjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din...19.07.2018 12:33:55
Nettverksmøter Åpen Dialoghttps://jdps.no/behandlinger/rettigheter/familie-og-nettverksarbeid/nettverksmoter-apen-dialogNettverksmøter Åpen DialogNettverksmøtet er en behandlingsform som inkluderer viktige personer i pasientens familie og sosiale nettverk i behandlingen. Nettverksmøtet åpner for at alle av pasientens nærpersoner kan delta og blir en form for utvidet familie- og pårør...18.07.2018 11:41:44
Pasientreiserhttps://jdps.no/behandlinger/rettigheter/pasientreiserPasientreiserReiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 24.04.2018 10:51:26
Regler for bruk av sosiale medierhttps://jdps.no/behandlinger/rettigheter/regler-for-bruk-av-sosiale-medierRegler for bruk av sosiale medierErfaringsrådet behandlet i sitt møte 5. mars 2014 følgende regler og anbefalinger for bruk av blogg/sosiale medier mens man er i behandling ved Jæren DPS 19.07.2018 12:17:21
Rettigheterhttps://jdps.no/behandlinger/rettigheterRettigheter


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.