Pasientjournal

All pasientbehandling skal dokumenteres i en pasientjournal. Pasienter ved Jæren DPS over 16 år har tilgang til sykehusjournalen sin på nett.

Elektronisk tilgang til sykehusjournal

Tilgang til din journal blir gitt gjennom sikker pålogging via den nasjonale helseportalen helsenorge.no.

Med elektronisk tilgang til sykehusjournalen er det enklere for deg å være delaktige i din egen helse og behandling.

Kopi av pasientjournal

Du har rett til kopi av din journal. Dersom du ønsker kopi må du fylle ut følgende skjema:

Kravet sendes til:
Jæren DPS
Austbøvegen 16
4340 Bryne

Kopi av journalen blir sendt deg med vanlig brevpost.

Opplysninger via e-post
Vær forsiktig med å sende personopplysninger via e-post. Vi har ikke lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende kopi fra pasientjournalen din på e-post.

Dersom innholdet i e-posten er av en slik art at det må håndteres som en egen sak, vil e-posten bli lagt inn i saksarkivet.Saksbehandlingen skjer ikke alltid raskere selv om saken er sendt via e-post.

Retting/sletting i pasientjournal

All pasientbehandling skal dokumenteres i en pasientjournal. Pasienter har rett til å be om retting og/eller sletting i sin journal.
Dersom du ønsker å rette og/eller slette noe i din journal må du fylle ut følgende skjema:

Kravet skal sendest til:
Jæren DPS
Austbøvegen 16
4340 Bryne

Opplysninger via e-post
Vær forsiktig med å sende personopplysninger via e-post. Vi har ikke lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende kopi fra pasientjournalen din på e-post.

Dersom innholdet i e-posten er av en slik art at det må håndteres som en egen sak, vil e-posten bli lagt inn i saksarkivet. Saksbehandlingen skjer ikke alltid raskere selv om saken er sendt via e-post.

Sperring for innsyn i elektronisk pasientjournal

Du kan be om å få sperret hele eller deler av den elektroniske pasientjournalen din, i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven §5-3.
Send utfylt skjema til:
Jæren DPS
Austbøvegen 16
4340 Bryne

Utskrift av logg frå pasientjournal

Du kan be om å få utskrift av logg som viser hvem som har hatt tilgang til den elektroniske pasientjournalen din.

Forespørselen skal være skriftlig og må inneholde følgende opplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsnummer
  • Periode for utskrift (dato fra - til)
Det vil ikke framgå av journalen at en pasient har fått utskrift av loggen.

Send skriftlig forespørsel til:
Jæren DPS
Austbøvegen 16
4340 Bryne

Hva får pasienten ikke se på nett?

I utgangspunktet skal alle dokumenttyper vises på nett. Men det er noen unntak. Nedenfor finner du oversikt over dokumenter som foreløpig ikke vil være tilgjengelig for pasienten på nett. Listene vil endre seg over tid i tråd med juridiske og faglige vurderinger rundt hvert dokument. Det gjelder for eksempel:  

  • Psykologiske tester
  • Rettspsykiatriske dokumenter
  • Laboratoriesvar/prøvesvar frå andre fagsystem, som blir automatisk godkjent ved import i elektronisk pasientjournal
  • Miljønotat innen psykisk helsevern
  • Diverse dokumenter fra psykisk helsevern barn
  • Komparentopplysninger
I tillegg har behandler mulighet til å nekte pasienten innsyn i journaldokumenter, jamfør Pasient- og brukerrettsloven § 5-1.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.