HELSENORGE

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er godt for både kropp og sjel, det er ikke noe nytt. Det er derimot nytt at vi har mye forskning som bekrefter at fysisk aktivitet har god effekt på en rekke fysiske og psykiske lidelser. 


Alle mennesker opplever glade og triste dager. Sorg, frustrasjon og nedstemthet er like naturlig del av livet som lykke og glede. For å takle det vanskelige trenger vi god psykisk helse. 


Fysisk aktivitet handler om å samle på gleder som motvekt til motgang og problem. Mange erfarer gjennom fysisk aktivitet hvor godt det er å kjenne at kroppen fungerer. 

Mann på fjelltur
Under innleggelse eller ved poliklinisk behandling gis det anledning til å delta i fysiske aktiviteter som en del av behandlingsopplegget. 

For å få treningseffekt må du trene regelmessig.  Rådet for fysisk aktivitet og ernæring tilrår en halv time aktivitet hver dag. Så lite skal det til for å få helseeffekt.  

Fysisk aktivitet er en del av behandlingstilbudet ved Jæren DPS. Dette tilbudet gis i kombinasjon med annen form for behandling. Det være seg ulike treningsøkter ved Elixia, turer, ridning, bowling og andre aktiviteter. 

Det går også å starte opp i Friskliv Jæren i forbindelse med kontakt med Jæren DPS. Friskliv Jæren er et lavterskeltilbud som ikke krever henvisning, men som en kan møte til på eget initiativ.
Les mer om Friskliv Jæren

En kan også søke kommunen en er bosatt i om treningskontakt dersom en trenger noen til å bistå en med treningen under behandlingen eller etter endt behandling.

Vil du bli treningskontakt?

Jeg vil bli treningskontakt!


Treningskontaktkurs 

 


Se også: 

Stavanger Turistforening


Aktivitetshåndboka, utgitt av helsedirektoratet

Fant du det du lette etter?