HELSENORGE

Friskliv Jæren

Friskliv Jæren er et lavterskels treningstilbud.  Treningen er tilpasset den enkelte brukers treningsbehov.

Tilbudet er et samarbeid mellom Jæren Distriktspsykiatriske Senter, Rogalands Fylkeskommune, kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time og NAV.
Gåtur på strandpromenade

Frisklivssentralen i Hå har ansvar for å koordinere aktivitetstilbudet i Friskliv Jæren (Tidligere Aktiv på Dagtid). Du kan kontakte frisklivssentralen i din bostedskommune dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i gang med tilbudet. Se under for kontaktinformasjonen.

Kontakt Friskliv Jæren

Les mer på Friskliv og mestring sine sider

Program

Ordinær timeplan  

Timeplan for bassengtrening


Fant du det du lette etter?