Seminarer og undervisning

Jæren DPS har som en del av målsettingen å styrke den lokale kompetansen i samarbeid med kommunene, blant annet gjennom undervisning. Jæren DPS gjør dette med å arrangere flere halvdags- og heldagsseminar hvert semester.

Tverrfaglig undervisning er åpen for ansatte, samarbeidsparter og andre interesserte. For påmelding, se informasjon i programmet. 

De fleste seminarer bruker Læringsportalen for påmelding.
Illustrasjonsbilde fra amfiforelesning


Program neste halvår9. september
kl. 12.00 - 14.00
Dokumentasjonskurs for miljøpersonale, del 1 (del 2 våren 2021)
​​En må gjennomføre både del 1 og del 2 for å få kursbevis.
Egen programbrosjyre.
Ved: Marianne Storm, Bente Hamre Larsen og Mats Johansen. 
Sted: Skype-seminar. Påmelding via Læringsportalen innen 26.8.


21. – 24. september
kl. 08.30 - 15.00

Opplæring gruppeledere til «Åpen dialog i nettverksmøter»
Egen programbrosjyre. 
Sted: Sirkelen, Olav Hålandsveg 8, Klepp kommune. 
Påmelding via Læringsportalen innen 1.9.

​23. september 
kl. 08.30 - 11.30 og 12.00 - 15.00

Medikamentundervising 

Ved Jon Johnsen, overlege dr. med. Klinikk for rus og psykiatri, Blakstad
Målgruppe: legene ved Jæren DPS.
Sted: Møterom 6, Jæren DPS. Påmelding via Læringsportalen innen 18.9.


​28. oktober og 4. november 
kl. 08.30 - 15.00
SCID-5-KV

Ved Liss Gøril Anda-Ågotnes, Psykolog, PhD. 
Målgruppe: psykologer og leger. 
Sted: Amfiet, Jæren DPS. Påmelding via Læringsportalen innen 21.10.

11. - 12. november kl. 08.30 - 16.00
«Førstehjelp ved selvmordsfare» VIVAT-kurs
Et undervisningsprogram i regi av VIVAT, Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. Eget program blir sendt ut senere.  Kontaktperson: Einar Steen Jakobsen, Jæren DPS. 
Sted: Amfiet, Jæren DPS. ​Påmelding via Læringsportalen innen 4.11.


18. november
kl. 08.30 – 15.00
(kan muligens bli flyttet til 25.)
Konferansen «Små steg – stor endring»
(Konferansen er under planlegging. Mer informasjon etter sommerferien).


​Psykisk helse og fysisk aktivitet. Se egen brosjyre. 
Sted: Webinar (streama forelesing) / Festsalen, Klepp rådhus.
Påmelding innen 5. 11 via Frisklivsentralen, Hå kommune. 
25. november
kl. 09.00 - 11.00

Seminaret «Rett og redusert bruk av tvang».

Sted: Amfiet, Jæren DPS. ​Påmelding via Læringsportalen innen 18.11.
2. desember 
kl. 08.00 – 15.00

Heldagsseminar «Omsorgstretthet»

​Ved Jannicke Stav.
Sted: Amfiet, Jæren DPS. ​Påmelding via Læringsportalen innen 25.11. 

Et miljøterapiseminar er under planlegging. Det vil gå av stabelen i november.
Mer informasjon følger i ny utgave og oppdatert av Seminarprogram etter sommerferien.

ROP-seminaret for 2020 er avlyst på grunn av kravet om «Korona-avstand», noe som ville redusert antallet deltakere betydelig.

Fant du det du lette etter?