Ledige stillinger

Har du lyst å arbeide ved NKS Jæren distriktspsykiatriske senter?

NKS Jæren DPS har et spennende og engasjert fagmiljø med ulike yrkesgrupper som jobber for å gi våre pasienter en best mulig utredning og behandling. Her er det lærings- og utviklingsmuligheter for alle fagmiljø og alle aldersgrupper!

 

For å søke en stilling må du registrere søknad og CV i rekrutteringssystemet Webcruiter. Eventuelt utlyste stillinger vil vises under. Følg lenken i stillingstittelen for hele utlysningsteksten og søknadsinformasjon.
Ved eventuelle spørsmål, kontakt oss på post@jdps.no eller 51 77 69 00.


 • Psykiatrisk sykepleier/sykepleier
  23.01.2020

  Ved poliklinikken er det ledig et 1-årig vikariat som psykiatrisk sykepleier/sykepleier. Poliklinikken består av 13 psykologer (10 spesialister), 5 leger (4 spesialister), 5 psykiatriske sykepleiere, klinisk sosionom, prest, kunst- og uttrykkst...

 • Ferievikarer ved sengeposter
  22.01.2020

  Vi har 3 sengeposter hvor vi søker etter ferievikarer: Kløver 1 har ansvar for akuttinnleggelser ved senteret hvor kjerneoppgavene er utredning, diagnostikk og korttidsbehandling. Kløver 1 har 12 senger og eget skjermingsavsnitt. Akuttfunksjonen gjø...

 • Lege i spesialisering
  22.01.2020

  Vi har ledig et vikariat for lege i spesialisering i psykiatri i perioden 01.03.2020 - 31.03.2022 Institusjonen er godkjent for 3 år i spesialistutdanningen i voksenpsykiatri.Det er for tiden 6-delt forvakt.

 • Ledig stilling som sekretær/helsesekretær (50%)
  13.01.2020

  Vår sekretær ved Kløver 3 går av med pensjon og vi søker hennes etterfølger.  Kløver 3 er en kompetansepost for affektive lidelser, angst, personlighetsforstyrrelse og spiseforstyrrelser, og er en fordypningspost i kognitiv terapi. Miljøpersona...

 • Medisinerstudenter m/ lisens, sommerferievikariat 2020
  12.01.2020

  Vi søker leger med lisens til å vikariere for LIS sommeren 2020. All relevant dokumentasjon må lastes opp.


Fant du det du lette etter?