Ledige stillinger

Har du lyst å arbeide ved NKS Jæren distriktspsykiatriske senter?

NKS Jæren DPS har et spennende og engasjert fagmiljø med ulike yrkesgrupper som jobber for å gi våre pasienter en best mulig utredning og behandling. Her er det lærings- og utviklingsmuligheter for alle fagmiljø og alle aldersgrupper!

 

For å søke en stilling må du registrere søknad og CV i rekrutteringssystemet Webcruiter. Eventuelt utlyste stillinger vil vises under. Følg lenken i stillingstittelen for hele utlysningsteksten og søknadsinformasjon.
Ved eventuelle spørsmål, kontakt oss på post@jdps.no eller 51 77 69 00.


 • Vikariat sykepleier/vernepleier aften 50,23% stilling, aften

  Sengepost Kløver 1 har ledig et vikariat som sykepleier/vernepleier i 50,23% stilling, aften. Vikariatet er fra d.d. - 18.08.2019. Kløver 1 har ansvar for akuttinnleggelser ved senteret hvor kjerneoppgavene er utredning, diagnostikk og korttidsbeh...

 • Ekstravakter

  Vi har ved Kløver 2 behov for ekstravakter. Vi ønsker kontakt med syke-/verne-/hjelpepleiere, helsefagarbeidere, studenter innen 3- årig helse- og sosialfaglig utdanning, eller andre med interesse for arbeid med mennesker med psykiske lidelser. K...

 • Lege i spesialisering

  Vi har ledig 2 vikariater for lege i spesialisering i psykiatri. Vikariatene er 1-årige med tiltredelse i januar/februar 2019. Stillingene er tilknyttet Poliklinikken. Institusjonen er godkjent for 3 år i spesialistutdanningen i voksenpsykiatri. D...

 • Psykologspesialist/psykolog

  Ved Jæren DPS er det ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog. Stillingen er knyttet til sengepost K2 og Mestringspoliklinikken (psykosepoliklinikk). Psykologen vil ha sitt arbeid likt fordelt mellom psykosepoliklinikk og sengepos...

 • Enhetsleder

  Vi søker ny enhetsleder til sengepost Kløver 3. Kløver 3 er en kompetansepost for affektive lidelser, angst, personlighetsforstyrrelse og spiseforstyrrelser, og er en fordypningspost i kognitiv terapi. Miljøpersonalet består av psykiatriske sykeple...

 • Overlege/spesialist i psykiatri

  For å møte de økte behovene for spesialister i forbindelse med innføring av pakkeforløp har Jæren DPS opprettet en ny stilling i 100 % som overlege ved Kløver 1, akuttpost. Det er knyttet vakttjeneste til stillingen. Det er for tiden 7-delt bakvakt....


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.