HELSENORGE

ACT - team

ACT er et oppsøkende behandlingstilbud for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.
 
Vi arbeider ut fra en målsetning om at den enkelte skal oppleve mestring og mening i hverdagen, samt ha større kontroll over eget liv. 
Fant du det du lette etter?