Gruppepoliklinikk

Gruppepoliklinikken har et behandlingsopplegg som passer for mennesker med vansker knyttet til selvfølelse, selvregulering og problemer i forhold til andre mennesker.

Inngang polklinikk
Inngang polklinikk
Inngangsparti gruppepoliklinikk
Inngangsparti gruppepoliklinikk
Les mer om Gruppepoliklinikk

Gruppepoliklinikk

Utfordringer en gjerne har kan være raske uforståelige følelsesmessige svingninger, vansker med å ta i mot tilbakemelding, at en ofte kommer i konflikt, sliter med å ivare ta egne behov og å sette grenser. Diagnostisk gjelder dette i første rekke mennesker som lider av personlighetsforstyrrelser og personlighetsrelaterte problemer, samt personlighetsforandring etter svært belastende livshendelser, i tillegg til kronifiserte angst- og depresjonslidelser.

Informasjon for deg som er pasient eller pårørende Regler og anbefalinger for bruk av blogg/sosiale media under behandling ved JDPS

Behandlingsstruktur ved Gruppepoliklinikken

Gruppepoliklinikken har plass til ca 20  pasienter og behandlingen har en varighet fra minimum 4 måneder, opptil 2 år. Vi har løpende kartlegging av nye deltagere, med oppstart to ganger i året. Etter oppstart vil vi hver 6. måned sammen evaluere hvordan behandlingen går.

Første samtale ved gruppepoliklinkken er en gjensidig uforpliktende, avklarende samtale for begge parter. Deretter: Innledende utredning av personlighet, psykiske lidelser og mentaliseringsevne.

Etter inngått behandlingsavtale får man:

  • En mentaliseringsbasert problemformulering
  • Kriseplan for de som trenger det
  • Time(r) hos psykiater for evt. medikamentell behandling
  • Individualterapi ukentlig med gradvis avtrapping
  • 12 møter i mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe
  • Mentaliseringsbasert samtalegruppe
  • Kunst og uttrykksterapi eller kroppsbevissthetsterapi i gruppe
  • Dersom pasienten ikke er i strukturert jobb, skolegang, meningsfullt innhold på dagtid eller NAV-tiltak, blir det lagt aktive, realistiske planer for dette
  • Samarbeid med andre involverte behandlere, fastlege etc.
  • Informasjon og undervisning (en gang) for pårørende

For å utnytte kapasiteten i de ulike gruppene, kan det være at en begynner i noen av gruppene, før en begynner i samtalegruppen.

Behandlingen

Mentaliseringsbasert psykopedagogisk gruppe

Gruppen møtes 1,5 time ukentlig og over 12 ganger. Der gjennomgås temaene: Mentalisering, mentaliseringssvikt, følelser og følelsesregulering, tilknytning og tilknytningskonflikter. Det undervises i hva en personlighetsforstyrrelse er og om personlighetsrelaterte plager, samt begrunnelse og gjennomgang av behandlingsopplegget.

Individualterapi

Individualterapien foregår ukentlig den første tiden og reduseres deretter gradvis. I individualterapien får hver enkelt mer tid og rom for seg selv til å finne ut av og bearbeide, sammen med terapeuten, hendelser som tidligere «satte en ut». Opplevelser fra gruppeterapien kan tenkes gjennom og drøftes mer i detalj. Overordnet fokus er hva som skjer med den enkelte i forhold til andre mennesker.

Kroppsbevissthets terapi

I kroppsbevissthets terapi bruker vi enkle øvelser for å øke kontakten med egen pust, kroppsbevissthet, bakkekontakt og grensebevissthet. Etter hver øvelse tar vi korte runder der det kan settes ord på hva som merkes \ registreres i kroppen. Vi oppøver sensitivitet for kroppens signaler og fortolker disse for å styrke affektbevisstheten. Dette kan ha betydning for bl.a. identitetsopplevelse, grensebevissthet og angstmestring.
Kort sagt: øke nærhet til seg selv, «komme hjem».

Kunst og uttrykksterapigruppe

Bruk av maling, tegning, leire, bevegelse og poesi. Det du skaper kan gi økt innsikt og hjelpe deg til å bli mer bevisst på dine følelser og hvilke budskap de har. Kreative ferdigheter har ingen betydning for utbytte av denne terapien.

Henvisning/inntak

Henvisning sendes via fastlege eller annen henvisende instans til Poliklinikken/Gruppepoliklinikken ved Jæren DPS. Vurderingssamtaler tas gjennom hele året og pasienten blir tilbudt plass ved to hovedopptak i året.

Mål for behandlingen

Målet med behandlingen er at den enkelte skal opparbeide større innsikt i samspill med andre mennesker og oppdage hvordan egen sårbarhet og egne symptomer påvirker dette samspillet. Det fokuseres på å hjelpe pasienten til bedre følelsesregulering, mer nyanser i tenkning om seg selv og andre og å prøve ut nye mestringsstrategier.

Etter endt behandling er målet at pasientene har bedre kontroll over sine følelsesmessige reaksjoner, tar i bruk egne ressurser i større grad, tåler mer påkjenninger og har en opplevelse av en mer robust indre kjerne.

Behandlingen passer ikke for...

Først og fremst mennesker med alvorlige psykoser, bisarr atferd, pågående rusmisbruk samt alvorlige utviklingsforstyrrelser. Uttalte personlighetstrekk knyttet til paranoiditet og dyssosialitet er heller ikke forenlig med deltakelse.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Hovedbygg 2.etg, inngang på sørsiden av bygget. 

Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:00
lørdag - søndag Stengt
Telefon
51 77 69 00
Alle henvendelser til gruppepoliklinikk skal gå gjennom sentralbordet 51 77 69 00
E-post
Postadresse


Jæren DPS
Besøksadresse
Austbøvegen 16(Kart)
4340 Bryne
Besøkstider
Avdelingene har ulike besøkstider
Telefon
51 77 69 00
Sentralbordet er betjent hele døgnet
E-post

Hvordan komme seg til Jæren DPS?

Kollektivt: Man kan ta tog til Bryne stasjon, eller buss til Bryne busstasjon. Derfra er det ca 10 å gå til Jæren DPS. 

Kart over Jæren DPS (Google Maps)


Praktisk informasjon

Fysioterapi

På JDPS tilbys kun en spesialisert form av fysioterapi, kalt psykomotorisk fysioterapi. Dette er et tilbud i poliklinikken og krever en standard utredning i poliklinikken, etter henvisning av fastlegen.

Er du innlagt på sengepost og har behov for fysioterapi må du henvende seg til fysioterapitjenesten i kommunen.

Psykomotorisk fysioterapeut tilbyr individuell behandling, men også behandling i forskjellige grupper. I regi av Gruppepoliklinikken gis det kroppsbevissthetsterapi.

Mindfulnessgrupper er et annet tilbud der kroppen er en viktig innfallsvinkel.

Psykomotorisk fysioterapi kan være hjelpsom på mange ulike områder innenfor psykisk lidelse, ikke kun ved «smerte eller stive muskler».

Informasjon til pårørende (gruppepoliklinikk)

Pårørende er velkomne til å være med på pårørendekvelden som arrangeres hvert halvår. Utenom denne, kan dere spørre deltageren om å få være med i en eller flere samtaler med behandleren. Hvis dere ønsker det, og deltageren godtar det, kan dere få en egen samtale med behandleren. 

Internett/wifi/Trådløst nett

Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.


Kantine

​Jæren DPS har en kantine der det serveres salater, påsmurte rundstykker, drikke og kaffemat. Alt er egenprodusert. 

Kioskvarer:
Sjokolade/chips og lignende.
Tobakk/sigaretter og snus

Kantinen er åpen alle dager fra 09:00 til kl 13:40. Lørdag og søndag selges det kun kioskvarer.

Parkering

​Jæren DPS har et svært begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig for ansatte og pasienter/pårørende/gjester. Besøkende anmodes om å benytte offentlig transport til Bryne. Derfra tar det ca 10 minutt å gå til Jæren DPS.

Se oss på Google Maps

Bygg, innganger og parkeringsområder

Oversikt bygg, innganger og parkering

Oversikt bygg, innganger og parkering


Besøkende ved gruppepoliklinikk kan parkere på øvre parkeringsplass (P3) ved inngang gruppepoliklinikk. Kjør forbi hovedinngangen og du finner parkeringsplassen på oversiden (vis-a-vis Bryneheimen). De dagene det er grupper og kurs blir p-plassene fort fulle.  

Besøkende for Poliklinikk bes parkere på parkeringsplassen ved poliklinikken sin hovedinngang (P4).

Besøkende ved kurs/seminarer som ikke kan benytte offentlig transport bes bruke nedre parkeringsplass overfor barnehagen (P5). 

Andre besøkende bes parkere der hvor det er ledig for gjester (alle minus P3 og P4). 

Vi har én handikap-plass inngangene 1, 2 og 3. 

Det er 4 parkeringsplasser på P3 ved gruppepoliklinikk som kan benyttes for lading av el-bil hvis de ledige. De kan benyttes gratis av både ansatte og gjester ved JDPS. 

Analytisk gruppe – psykodynamisk terapihttps://jdps.no/behandlinger/analytisk-gruppe-psykodynamisk-terapiAnalytisk gruppe – psykodynamisk terapiAPsykodynamisk terapi - analytisk gruppePsykodynamisk terapi - analytisk gruppePsykodynamisk terapi - analytisk gruppePsykodynamisk terapi - analytisk gruppe
Bipolar pargruppehttps://jdps.no/behandlinger/bipolar-pargruppeBipolar pargruppeBBipolar pargruppeBipolar pargruppeBipolar pargruppeBipolar pargruppe
Mindfulness gruppebehandlinghttps://jdps.no/behandlinger/mindfulness-gruppebehandlingMindfulness gruppebehandlingMMindfulness gruppebehandlingMindfulness gruppebehandlingMindfulness gruppebehandlingMindfulness gruppebehandling
Stabiliseringsgruppe - gruppebehandling etter traumehttps://jdps.no/behandlinger/stabiliseringsgruppe-gruppebehandling-etter-traumeStabiliseringsgruppe - gruppebehandling etter traumeSStabiliseringsgruppe - gruppebehandling etter traumeStabiliseringsgruppe - gruppebehandling etter traumeStabiliseringsgruppe - gruppebehandling etter traumeStabiliseringsgruppe - gruppebehandling etter traume
Tankeviruskurshttps://jdps.no/behandlinger/tankeviruskursTankeviruskursTTankeviruskursTankeviruskursTankeviruskursTankeviruskurs

Fant du det du lette etter?