HELSENORGE

Kløver 1

Sengepost Kløver 1 (K1) behandler pasienter med akutt innsettende psykisk lidelse eller akutt forverring hvor det er nødvendig med innleggelse i akuttpsykiatrisk avdeling.

Fant du det du lette etter?