Kløver 1

Sengepost Kløver 1 (K1) behandler pasienter med akutt innsettende psykisk lidelse eller akutt forverring hvor det er nødvendig med innleggelse i akuttpsykiatrisk avdeling.

Benytt JDPS hovedinngang for å komme til K1
Benytt JDPS hovedinngang for å komme til K1
Utsnitt fellesstue K1
Utsnitt fellesstue K1
Les mer om Kløver 1

Kløver 1

Sengeposten tilbyr:
  • utredning ved tverrfaglig behandlerteam
  • miljøterapi
  • medisinsk behandling

Behandling gis med fokus på å raskt redusere alvorlige psykiske symptomer ved akutt krise. 
Gjennomsnittlig liggetid er 6 døgn.

Etter utskrivelse: Oppfølgning ved akutteam, poliklinikk, annen sengepost eller i kommunen. 

Last ned presentasjonsbrosjyre om Kløver 1 (PDF)Informasjon for deg som er pasient eller pårørendeRegler og anbefalinger for bruk av blogg/sosiale media under behandling ved JDPS

 

Hvem jobber her?

Miljøpersonellet er sammensatt av psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, psykiatriske hjelpepleiere, hjelpepleiere, assistenter og studenter.
Behandlerteamet er sammensatt av psykiatere, psykologspesialist og leger i spesialisering. 

Mer om miljøterapi

  • Hver pasient får tilrettelagt et individuelt behandlingsopplegg basert på aktuell problemstilling.
  • Teamet rundt den enkelte pasient består av primærkontakt og hovedbehandler.
  • Vi har fokus på barn som pårørende, og vil tilby barnesamtale.
  • Hver dag vil du ha en navngitt kontaktperson som du kan henvende deg til.
  • Behandlingsmøter; hver ukedag. Du kan formidle ønsker/behov til din kontakt.

Måltider

Personalet anretter maten på kjøkken. Den enkelte rydder etter seg. Hvis du blir forhindret i å delta til måltidet og ønsker maten senere må du avtale på forhånd med kontaktpersonen.
 
Kl 06.00  Morgenkaffe
Kl 08.15 – 08.45  Frokost
Kl 12.15  Middag
Kl 14.30 – 15.30  Ettermiddagskaffe
Kl 16.30  Brødmåltid
Kl 19.30  Kveldsmat (kornblanding, knekkebrød og yoghurt)

Medisinutdeling

Kl 08.00
Kl 15.00
Kl 20.00
Kl 22.00 

For medisiner utover dette, ta kontakt med personalet.

Det er ikke, uten særskilt avtale, anledning til å oppbevare egne medisiner, vitaminer og helsekostpreparat på rommet. Levér disse til din kontakt.

Husregler

For din egen, medpasienters og personalets sikkerhet gjennomgås bagasjen rutinemessig ved innleggelse (psykisk helsevernloven §4-6. andre ledd).

Det er ikke anledning å oppholde seg på medpasienters rom/eller ta kontakt med andre på deres rom.

Vis hensyn til medpasienter når du oppholder deg i fellesrom. Vi fraråder å diskutere egen sykdom, vanskeligheter og ømtålige emner.

Telefonsamtaler føres på rom, ikke i korridoren eller i fellesrom. Dette av hensyn til både ditt og medpasienters privatliv.

Dersom du har med deg verdisaker hit til posten, kan dette oppbevares innelåst. Vi kan ikke ta ansvar for eiendeler/verdisaker.

Kjøp, salg og lån pasienter imellom er ikke tillatt.

Den enkelte holder orden på eget rom. Personalet kan hjelpe til ved behov. Den enkelte vasker sitt eget tøy i felles vaskemaskin. Spør personalet dersom du trenger hjelp. NB: Skriv navnet ditt på en gul lapp og sett den på maskinen.

Fjernsyn: Bli enig med de andre som oppholder seg i stua om hvilken kanal dere vil se på. TV er avslått under måltider. Personalet vurderer hvorvidt TV-en skal være på eller av. Vi minner om ro i posten klokken 23 på hverdager.

Postens telefon skal kun benyttes til samtaler med advokat.

Fotografering: Det er ikke tillatt å ta bilde, video eller lydopptak i posten, verken av medpasienter eller personalet. Gjelder også med mobiltelefon. Dette på grunn av taushetsplikt og av hensyn til den enkeltes integritet.

Røyking: Det er ikke tillatt å røyke i posten. Røyking foregår utendørs. Dette gjelder også e-sigaretter.

Enhver form for bruk, omsetning og oppbevaring av rusmidler er forbudt i og utenfor avdelingen.

Lov om psykisk helsevern

Behandlingen skjer etter lov om psykisk helsevern. Under oppholdet vil du få både muntlig og skriftlig informasjon om dine rettigheter og plikter som pasient.

Taushetsplikt

Alle som arbeider her har taushetsplikt. Moralsk taushetsplikt mellom pasienter. Snakk med din kontakt din om hva det innebærer.

Visitt

Du må gjerne ta imot besøk. Avtal dette med personalet. Av hensyn til taushetsplikten kan du ta imot besøket på rommet ditt eller samtalerommet. Vi ber om at besøk avsluttes senest kl 21.00.  

Fysisk aktivitet

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet har god effekt på forskjellige former for psykiske lidelser. Vi oppmuntrer derfor til at flest mulig benytter de gode turmulighetene i nærmiljøet.

Kontakt

Oppmøtested
Henvend deg i hovedresepsjonen ved hovedinngangen.
Etter kl 15:00 ringer man på sengepostens ringeklokke som du finner på veggen rett innenfor hovedresepsjonen.
Er hoveddøren ved Jæren DPS låst ringer man på sengepostens dørklokke ved hovedinngangen.  
Besøkstider
mandag - søndag 09:00 - 21:00
Telefon
51776910
mandag - søndag Hele døgnet
Besøkstider: Åpen besøkstid. Av hensyn til andre pasienter oppfordrer vi besøkende til å forlate posten kl.21.00.
E-post
Postadresse

Kløver 1
Austbøvegen 16
4340 Bryne

Jæren DPS
Besøksadresse
Austbøvegen 16(Google maps)
4340 Bryne
Besøkstider
Avdelingene har ulike besøkstider
Telefon
51776900
Sentralbordet er betjent hele døgnet
E-post

Hvordan komme seg til Jæren DPS?

Kollektivt: Man kan ta tog til Bryne stasjon, eller buss til Bryne busstasjon. Derfra er det ca 10 å gå til Jæren DPS. 

Kart over Jæren DPS (Google Maps)


Praktisk informasjon

Besøkstider sengeposter

Åpen besøkstid. Av hensyn til andre pasienter oppfordrer vi besøkende til å forlate posten kl.21.00.


Fysioterapi

På JDPS tilbys kun en spesialisert form av fysioterapi, kalt psykomotorisk fysioterapi. Dette er et tilbud i poliklinikken og krever en standard utredning i poliklinikken, etter henvisning av fastlegen.

Er du innlagt på sengepost og har behov for fysioterapi må du henvende seg til fysioterapitjenesten i kommunen.

Psykomotorisk fysioterapeut tilbyr individuell behandling, men også behandling i forskjellige grupper. I regi av Gruppepoliklinikken gis det kroppsbevissthetsterapi.

Mindfulnessgrupper er et annet tilbud der kroppen er en viktig innfallsvinkel.

Psykomotorisk fysioterapi kan være hjelpsom på mange ulike områder innenfor psykisk lidelse, ikke kun ved «smerte eller stive muskler».

Internett/wifi/Trådløst nett

Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.


Kantine

​Jæren DPS har en kantine der det serveres salater, påsmurte rundstykker, drikke og kaffemat. Alt er egenprodusert. 

Kioskvarer:
Sjokolade/chips og lignende.
Tobakk/sigaretter og snus

Kantinen er åpen alle dager fra 09:00 til kl 13:40. Lørdag og søndag selges det kun kioskvarer.

Laboratoriet

Laboratoriet betjener hovedsakelig inneliggende pasienter, men tar også imot pasienter fra våre poliklinikker for prøvetaking. Det er en nær sammenheng mellom fysisk og psykisk helse. Blodprøver inngår som rutine i en grundig utredning ved innleggelse, og som oppfølging av medisinering og fysisk helse.
 
Åpningstid: mandag til fredag, kl. 08.00 - 11.00

Mattilbud sengeposter

Mattilbudet: Frokost, tidlig middag, kvelds og senkvelds. Matserveringen foregår i dagligstuen. Ved tilretteleggingsbehov avtales det direkte med din kontaktperson.

Parkering

​Jæren DPS har et svært begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig for ansatte og pasienter/pårørende/gjester. Besøkende anmodes om å benytte offentlig transport til Bryne. Derfra tar det ca 10 minutt å gå til Jæren DPS.

Se oss på Google Maps

Bygg, innganger og parkeringsområder

Oversikt bygg, innganger og parkering

Oversikt bygg, innganger og parkering


Besøkende ved gruppepoliklinikk kan parkere på øvre parkeringsplass (P3) ved inngang gruppepoliklinikk. Kjør forbi hovedinngangen og du finner parkeringsplassen på oversiden (vis-a-vis Bryneheimen). De dagene det er grupper og kurs blir p-plassene fort fulle.  

Besøkende for Poliklinikk bes parkere på parkeringsplassen ved poliklinikken sin hovedinngang (P4).

Besøkende ved kurs/seminarer som ikke kan benytte offentlig transport bes bruke nedre parkeringsplass overfor barnehagen (P5). 

Andre besøkende bes parkere der hvor det er ledig for gjester (alle minus P3 og P4). 

Vi har én handikap-plass inngangene 1, 2 og 3. 

Det er 4 parkeringsplasser på P3 ved gruppepoliklinikk som kan benyttes for lading av el-bil hvis de ledige. De kan benyttes gratis av både ansatte og gjester ved JDPS. 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.