Nettverksmøter Åpen Dialog

Nettverksmøtet er en behandlingsform som inkluderer viktige personer i pasientens familie og sosiale nettverk i behandlingen. Nettverksmøtet åpner for at alle av pasientens nærpersoner kan delta og blir en form for utvidet familie- og pårørendearbeid. Metoden har sterk grad av brukerstyring, bl.a. ved at pasienten selv velger ut hvem som skal delta i møtet og hvilke tema en ønsker dialog om.
Personer som sitter rundt et bord
Eksempel på nettverksmøte

Målet med å avholde nettverksmøter når pasienter er under behandling er å:

  • bevare og styrke pasientens relasjoner i sitt sosiale nettverk
  • styrke pasientens tilknytning ved å skape gjensidig forståelse for hverandres livssituasjon
  • bidra til å mestre en vanskelig livssituasjon

Erfaringskompetanse på dette feltet har ved Jæren DPS funnet sted gjennom TIN (Tidlig Intervensjon i Nettverket), et 4-årig prosjekt, ble sluttført ved utgangen av 2009. Tiltakene ble evaluert gjennom en brukerundersøkelse (PDF) hvor det også ble benyttet et spørreskjema. Undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med forskningsinstituttet IRIS, UIS som også stod for analyse av data og beskrivelse av resultater.  Les også prosjektet sin sluttrapport (PDF).

Nettverksmøteteamet

Teamet av nettverksmøteledere ved Jæren DPS består av fagpersoner fordelt på enhetene K1, K2, K3, Akutteamet, Poliklinikken, og Mestrings-poliklinikken (psykosepoliklinikk). Samtlige har spesialisert kompetanse i Åpen dialog.

Nettverksforum Åpen dialog

er et åpent møtested for nettverksmøteledere og andre interesserte.  Møtet finner sted siste torsdagen i måneden på møterom i poliklinikken, kl. 13.00 – 14.30.

Møtet benyttes til informasjons-utveksling, undervisning, veiledning og drøfting av problemstillinger innen dialogisk praksis (nettverksmøter o.a.).  Agendaen settes i hvert enkelt møte.

I tillegg til nettverksmøteledere ved JDPS og i kommuner, ønsker vi andre fagpersoner i  ulike instanser velkommen.  Dette kan være fagpersoner som har behov for generell info om åpen dialog, få demo av nettverksmøte o.a.  En kan også legge fram problemstillinger og anonyme case i hensikt å  drøfte om nettverksmøte vil være et aktuelt tiltak for pasienter en jobber med. Det er nyttig at disse er informerte om nettverkstiltakene - og ikke minst vil de være viktige for fagpersonellet i dialogen som finner sted. 

Kontakt

Marit Hedland Li; 51 77 69 17, marit.hedland.li@jdps.no

Ressurser

Presentasjon "Dialogens helbredende krefter" fra siste års landsomfattende nettverksmøte på SolaNettverksmøte som behandling

Fant du det du lette etter?