Åpenhetsloven

Jæren DPS er underlagt åpenhetsloven. Dette er et kontinuerlig arbeid og oppdateringer legges inn på denne siden. Ta gjerne kontakt

Forankring:

Virksomheten har gjennom styrevedtak ST39/2022, den 28. september 2022, forankret ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. Jæren DPS skal arbeide for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.​

Rutiner:

Jæren DPS har etablert rutiner for å gjennomføre regelmessige aktsomhetsvurderinger i forhold til faktisk og potensiell påvirkning og negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.​


Kartlegging og vurdering:

Virksomheten arbeider nå med kartlegging og vurderinger av leverandører og samarbeidspartnere etter en risikobasert tilnærming. Vi arbeider for å ferdigstille kartleggingen i løpet av april 2023.​

Redegjørelse av aktsomhetsvurderingene og resultatet og effekt av tiltak:

Resultatene av kartleggingen, vurderingene og eventuelle tiltak og effekten av disse vil offentliggjøres i en redegjørelse som publiseres her på nettsidene innen 30.06.2023 «jdps.no/Sider/åpenhetsloven.aspx»​

Kontaktopplysninger: 

Henvendelser som omhandler åpenhetsloven merkes med "Åpenhetsloven" i emnefeltet og sendes til post@jdps.no​. Det kan også sendes med vanlig brevpost til:

NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Austbøvegen 16
4340 Bryne​

Fant du det du lette etter?