HELSENORGE
Poliklinikk

Kurs i selvhevdelse

Selvhevdelse handler om kunne å uttrykke seg i samsvar med sine følelser, tanker og behov. 

Innledning

Kurset er for deg som er lite bevisst og har vansker med å uttrykke egne ønsker, behov eller meninger.

Henvisning og vurdering

For å delta må du være henvist til poliklinikken av fastlegen, ha rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og være utredet for psykiske plager av lege eller psykolog.

Før deltakelse på kurset, blir du innkalt til forsamtale med gruppelederne. Dette for å gi deg grundigere informasjon om kurset og avgjøre om deltakelse er hensiktsmessig. Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Forhold som kan hemme/hindre deltakelse eller utbytte:

 • Store angstproblemer
 • Alvorlig depresjon
 • Aktiv psykotisk fase
 • Høy grad av mistenksomhet
 • Store konsentrasjonsvansker
 • Sterkt utagerende atferd
 • Store relasjonelle vansker

Funksjoner som er viktige for deltakelse eller utbytte:

 • Motivasjon
 • Konsentrasjonsevne
 • Noe emosjonell kontroll 

Under

Vi bruker et ferdig utarbeidet kurshefte. Arbeidsmåte: undervisning, hjemmeoppgaver, deling av opplevelser og erfaringer, praktiske øvelser og rollespill. 

Sentrale tema i kurset

 • Lære å bli bevisst egne ønsker, behov og meninger.
 • Lære å sette grenser for seg selv og i forhold til andre.
 • Trene på å bli tydelig i kommunikasjon med andre.
 • Trene på å si nei og ja når du ønsker det uten å få dårlig samvittighet etterpå. 
 • Lære å ta imot ros og kritikk. 

Vi har også en informasjonskveld hvor du kan invitere familie/ venner/ arbeidskolleger. Dette er et frivillig tilbud.

Frekvens og varighet

Oppstart vår og høst (februar og september). Gruppen møtes ukentlig, 10 ganger à 2 timer. 

Kontakt

Etter

Individuell samtale om behandlingsutbytte og veien videre i etterkant av kurset.

Vær oppmerksom

Man må ha respekt for og verne om de andre gruppemedlemmenes navn og identitet ovenfor andre. Det er moralsk taushetsplikt vedrørende forhold som blir tatt opp i gruppen.

Kontaktinformasjon

Hvordan komme seg til Jæren DPS?

Kollektivt: Man kan ta tog til Bryne stasjon, eller buss til Bryne busstasjon. Derfra er det ca 10 å gå til Jæren DPS. 

Kart over Jæren DPS (Google Maps)


Praktisk informasjon

Internett/wifi/Trådløst nett

Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.


Kantine

​Jæren DPS har en kantine der det serveres salater, påsmurte rundstykker, drikke og kaffemat. Alt er egenprodusert. 

Kioskvarer:
Sjokolade/chips og lignende.
Tobakk/sigaretter og snus

Kantinen er åpen alle dager fra 09:00 til kl 13:40. Lørdag og søndag selges det kun kioskvarer.

Parkering

​Jæren DPS har et svært begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig for ansatte og pasienter/pårørende/gjester. Besøkende anmodes om å benytte offentlig transport til Bryne. Derfra tar det ca 10 minutt å gå til Jæren DPS.

Se oss på Google Maps

Bygg, innganger og parkeringsområder

Oversikt bygg, innganger og parkering

Oversikt bygg, innganger og parkering


Besøkende ved gruppepoliklinikk kan parkere på øvre parkeringsplass (P3) ved inngang gruppepoliklinikk. Kjør forbi hovedinngangen og du finner parkeringsplassen på oversiden (vis-a-vis Bryneheimen). De dagene det er grupper og kurs blir p-plassene fort fulle.  

Besøkende for Poliklinikk bes parkere på parkeringsplassen ved poliklinikken sin hovedinngang (P4).

Besøkende ved kurs/seminarer som ikke kan benytte offentlig transport bes bruke nedre parkeringsplass overfor barnehagen (P5). 

Andre besøkende bes parkere der hvor det er ledig for gjester (alle minus P3 og P4). 

Vi har én handikap-plass inngangene 1, 2 og 3. 

Det er 4 parkeringsplasser på P3 ved gruppepoliklinikk som kan benyttes for lading av el-bil hvis de ledige. De kan benyttes gratis av både ansatte og gjester ved JDPS. 
Fant du det du lette etter?