HELSENORGE
Program for våren 2022 er klart

Åpne forelesninger Time bibliotek

De åpne forelesningene skal være en kommunikasjonsarena og er et samarbeidsprosjekt mellom bruker- og pårørenderepresentanter og fagpersonell på Jæren DPS. Målet er å gi informasjon i et folkehelseperspektiv til alle interesserte. Tema er allmenne, og vi ønsker en dialog underveis.

Bilde av bibliotekhyller

​Forelesningene holdes torsdager klokken 19-20 i Time bibliotek. Gratis inngang. 

Lenke til arrangementet

Der hvor det er rettighetsmessig mulig vil notater fra forelesningene legges ut i etterkant. 

Notater fra tidligere forelesninger.