Program for høsten 2020 er klart

Åpne forelesninger Time bibliotek

De åpne forelesningene skal være en kommunikasjonsarena og er et samarbeidsprosjekt mellom fagpersonell på Jæren DPS og brukerorganisasjonene. Målet er å gi informasjon i et folkehelseperspektiv til alle interesserte. Tema er almenne, og vi ønsker en dialog underveis. 

Bilde av bibliotekhyller

​Forelesningene holdes torsdager klokken 19-20 i Time bibliotek. Gratis inngang. Kostnaden for lokaler dekkes av Time kommune. 

Der hvor det er rettighetsmessig mulig vil notater fra forelesningene legges ut i etterkant. 

Notater fra tidligere forelesninger.

Program åpne forelesninger høsten 2020 (PDF A4)

Program høsten 2020

​Dato

​Tittel og foredragsholder

17.09.20​ Familie under press - hva blir barn, unge og voksne pårørende utsatt for?
Ved Unni Aase Selstø og Solveig Fjermestad, N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge.
24.09.20
«Hva tror jeg på?»
Om åndelig omsorg i psykiatrisk behandling.
Ved Johannes Høyvik, prest og psykoterapeut og Christiane Weiss-Tornes, spesialsykepleier, Jæren DPS.
01.10.20
«Nye spor».
Hvordan leve videre som etterlatt etter et selvmord?
Erfaringsbidrag av Sybille Greiner, leder i LEVE Rogaland. 
15.10.20​ Hvordan mestre hverdagen med en traumelidelse?
Ved Agathe Svela, spesialvernepleier og erfaringskonsulent, Jæren DPS
22.10.20​
«Gå utenom, sa Bøygen».
Når unngåelse blir problematisk.
Om engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse, og
den siste utviklingen av forståelsen av personlighetsforstyrrelse.

Ved Fredrik Frøyshov, psykologspesialist Jæren DPS.
29.10.20
«Påført håpløshet»
- en bivirkning av prestasjonsjag i samfunnet? 


Erfaringsbidrag av Linda Merethe Øye, Fra offer til kriger.
05.11.20
Hva er ADHD, og hvordan mestre hverdagen med ADHD på en god måte.

Ved Kristine O. Bilstad, psykolog, Jæren DPS. 
12.11.20
AVLYST! God Nok Kvelds!

Jæren DPS er initiativtaker til «God Nok Lunsj» for elevene på Bryne vgs.
Forelesere fra «God nok lunsj»-prosjektet har miniforedrag om ulike emner som angår psykisk helse blant ungdom.
NB! Sted: Bryne videregående skole. Tid: kl. 19.00 – 20.30
19.11.20
«Hva er selvhjelp? Enkle selvhjelpsverktøy.

Ved Kari Kverneland Kastmann, daglig leder i Selvhjelp Norge, avd. Rogaland/Agder.
26.11.20
Hvordan kan jeg starte en selvhjelpsgruppe?

Ved Kari Kverneland Kastmann, daglig leder i Selvhjelp Norge, avd. Rogaland/Agder.